1406.


Hr. Erik Nielsen forpligter sig til årligt at give Nørre kloster 1 tønde sild, hvis han kan inddrive godset i Hammerum herred.

Tekst efter reg

Tekst

Her Erich Nielszens forplicht att thersom hand kand inddeelle[1] thett godtz i Hamrum herrit tha skall hand giffue Nørre closter aarligen[2] 1 tønne sild emedens hand leffuer. ♦ 1406.

1. inddeelle] A-reg., middeelle B-reg. 2. aarligen] mgl. B-reg.

Oversættelse

Hr. Erik Nielsens forpligtelse, at dersom han kan inddrive godset i Hammerum herred, da skal han årligt give Nørre kloster 1 tønde sild, mens han lever. 1406.