[Efter 1406].


Hr. Mogens von Alen får Højstrup i forlening.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem her Mogens van Alanins breff ad hand anamer Høystrup met troschaff.

Oversættelse

Hr. Mogens von Alens brev, at han får overdraget Højstrup på tro og love.