1406.


Navn fra et brev.

Tekst efter reg

Tekst

Iens Clementsen, hans nafn og titel findes i eet gammelt brev af 1430 fra kong Erich af Pommern til effterfølgende borgmester Hans Mule og brevet er indført i mit genealogiske skrifft ved samme. Hand levede 1402[a] og 1405[b]. 1406 og kaldes Othoniensium ciuium decus et patronus.

a. 1402] cf. 1402 nr. 499. b. 1405] cf. 1405 nr. 220.

Oversættelse

Jens Klementsen, hans navn og titel findes i et gammelt brev af 1430 fra kong Erik af Pommeren til efterfølgende borgmester Hans mule og brevet er indført i mit genealogiske skrift ved samme. Han levede 1402 og 1405. 1406 og kaldes de odenseanske borgeres pryd og beskytter