1407. 5. januar. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med Henry, biskop af Bath og Wells, vedrørende dennes deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark.

Tekst efter A:

Tekst

Henri par la grace de dieu.. roy Dengleterre et de France et seignur Dirlande.. As tresorer barons et chamberleins de nostre eschequier saluz..♦ Nous vous mandons que vous acontez duement ouesque lonurable piere en dieu Henri euesque de Baathe et Welles. ou ouesques vne autre persone couenable en son noun. par serement de lun ou de lautre du viage quel le dit euesque fist. alant nadgairs de nostre ordenance vers les parties de Denmark. pur y accompaigner nostre trechiere et tresamee fille. Phelippe roigne de Denmark. et de noz deniers par mesme [eue]sque receuz par celle cause. par les mains de nostre ame esquier William Loueneye. tresorer de nostre ditte fille. pur le susdit viage par nous assignez/ fesantz a lui due allouance en celle partie dautieux gages iournaly. du iour quil partist de nostre citee de Loundres pur soy transporter vers les parties susdites tanque a son retour a mesme nostre citee/ come ount estee resonablement allouez as autres euesque de son estat en cas semblable auant ces heures..♦ Et de ce que par mesme laconte serra trouez par nous duz au dit euesqe. vous auantditz tresorer et chamberleins lui facez auoir paiement ou sufficeant assignement.. Donne souz nostre priue seal a Westminster le quint iour de ianuer lan de nostre regne oitisme..

Oversættelse

Henrik, af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre over Irland, til skatmesteren, baronerne og kammerherrerne for Vort skatkammer. Vi befaler, at I med den ærværdige støtte for Gud, Henry, biskop af Bath og Wells, eller med en anden passende stedfortræder, under den enes eller den andens edsaflæggelse og på behørig vis afregner for den rejse, biskoppen foretog, da han på Vor befaling for nylig drog til Danmark for at ledsage Vor højtærede datter Filippa, dronning af Danmark, dertil og for de penge, biskoppen i denne forbindelse personligt modtog af højtærede væbner William Loveney, Vor datters skatmester, med henblik på den af Os bekostede rejse. Derved skal I udbetale det ham tilkommende vederlag som aflønning per dag, fra og med den dag, hvor han forlod London for at drage til nævnte land, til den dag, hvor han kom tilbage til samme by. Der skal gives ham rimelig godtgørelse på samme grundlag som for andre biskopper af samme stand ved lignende lejligheder tidligere. I henhold til det beløb, som Vi vil fastsætte som tilgodehavende for biskoppen, bedes I som skatmester og kammerherrer at give ham udbetaling eller tilstrækkelig sikkerhed. Givet under Vort personlige segl i Westminster den 5. januar i Vort 8. regeringsår.