1407. 6. januar. Assendrup


Niels Hak i Assendrup giver sin søstersøn Ove Lunge fuldmagt til at skifte gods i Jylland med fru Margrete.

Tekst efter nil

Tekst

Først ith breff, att Niels Hack i Assenndrup giffuer sinn søster sønn Owe Lunge fuldmacht att skiffte med frwe Merde y Ennelungisøø att allt dett gods, de haffuer att schiffte y Iutlannd. ♦ Datum Asenndrup hellige try konngers dag mcdvii.

Oversættelse

Først et brev, at Niels Hak i Assendrup giver sin søstersøn Ove Lunge fuldmagt til at skifte med fru Margrete i Ennelungisø(?) alt det gods, de skal skifte i Jylland. Givet på Assendrup helligtrekongersdag 1407.