[Før 1407. 18. januar].


Jens Gyrstinge pantsætter gods i Bjæverskov herred til hr. Jens Falk.

Tekst efter reg

Tekst

Iens Gyrstinge hans breff att hand haffwer pantett her Iens Falck hans partt i forschreffne gorde.

Oversættelse

Jens Gyrstinges brev om, at han har pantsat sin part i de foranskrevne gårde til hr. Jens Falk.2)