1407. 18. januar.


Herluf Nielsen skøder sin rettighed i gods i Bjæverskov herred til hr. Jens Falks børn.

Tekst efter nil

Tekst

Item i same rom findes en eske med A I, ther wdii findes ett breff att Herlow Nielsøen haffwer skøtt her Iens Falckis børne og arffwinge ald then rettighed som hand haffuer i en gord i Clemesterop, en gord i Herreføyle, en gord i Søllerop, en gord i Aasøwe oc iii gorde i Gamell Kiøge.

Oversættelse

Fremdeles findes i samme rum en æske med A I, deri findes et brev, at Herluf Nielsen har skødet hr. Jens Falks børn og arvinger al den rettighed, han havde i en gård i Klemmenstrup, en gård i Herfølge, en gård i Søllerup, en gård i Åshøje og tre gårde i Gammel Køge.