1407. 18. januar. Mors Nørre herredsting


Tingsvidne af Mors Nørre herredsting om, at Jens Povlsen, forstander i Dueholm kloster, fremførte vidnesbyrd om, at fru Elene, enke efter ridderen hr. Ebbe Strangesen, havde skødet gården Rolstrup til forstanderen til bod for deres og deres børns sjæle.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Skarpinbergh Tacho Nielsson milites Strango Nielsson Torchillus Jensson Nicolaus Nielsson Petrus Nielsson : Boecius Torchilsson Iohannes Nielsson Swrbwgh dictus et Petrus Kyrtt salutem in domino sempiternam ♦ Notum facimus uniuersis presentibus et futuris nos sub anno domini mcdvii° die beate Prisce uirginis in placito Nørherrit Morssø presentes fuisse uidisse et audiuisse quod constitutus coram nobis et quam pluribus fidedignis honorabilis uir et discretus dominus Iohannes Pauli commendator in Duholm plenum et sufficiens testimonium discretorum ibidem habuit et produxit uidelicet Atzeri Vinttersson Petri Vilgribsson Palli Rinck Iohannis Druckin Iohannis Petri Petri Vilgribsson de Solbergh Mathe Boesson et Mangni de Fladde quod quidam nobilis domina Elena relicta domini Ebbonis Strangesson militis pie recordacionis in eodem placito coram multis fidedignis antea personaliter fuit constituta curiam suam Rolstorpp cum omnibus suis pertinentiis uidelicet agris pratis pascuis humidis et siccis nil excepto predicto domino Iohanni commendatori ex parte domus sancti Iohannis Iherosolimitani in Duholm in remedium dilecti mariti sui anime predicti Ebbonis Strangesson et sue suorumque filiorum ueraciter dedit et scotauit iure perpetuo possidendam hoc tamen adiecto quod fratres antedicte domus Duholm duas missas omni anno cuiuslibet ebdomade scilicet unam missam in secunda feria pro defunctis et alteram in sabbato in honore beate uirginis solempniter faciant celebrari ac eciam anniuersarium eiusdem domine Elene semel in anno cum xii presbiteris deuotius agere prouideant et eodem die xii pauperes ad mensam tamquam dominos in epulis et potibus ministrando decenter honorificent et pertractent ♦ Sicut uidimus et audiuimus ueritatis testimonium perhibentes in hiis scriptis ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus appensa ♦ Scriptum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Johan Skarpenberg, Tage Nielsen, riddere, Strange Nielsen, Torkil Jensen, Niels Nielsen, Peder Nielsen, Bo Torkilsen, Jens Nielsen, kaldet Surbug, og Peder Kirt, til alle, der ser dette brev, evindelig hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi i det Herrens år 1407 på jomfruen sankt Priscas dag var til stede på Nørre herredsting på Mors og hørte og så, at den hæderlige og gode mand hr. Jens Povlsen, klosterforstander i Dueholm, fremstod for os og adskillige flere troværdige mænd og fik og fremførte et fuldt og tilfredsstillende vidne af gode mænd, nemlig: Asser Vinter, Peder Vilbribsen, Palle Rink, Jens Drukken, Jens Pedersen, Peder Vilbribsen i Solbjerg, Mads Bosen og Mogens af Fladde, at en vis velbyrdig fru Elene, enke efter hr. Ebbe Strangesen, ridder, i from erindring, tidligere personligt var fremmødt for mange troværdige mænd på samme ting og visselig skænkede sin gård Rolstrup med alle dens tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, vådt og tørt uden undtagelse til fornævnte hr. Jens, klosterforstander, som repræsentant for sankt Johannes af Jerusalems hus i Dueholm til frelse for sin kære husbonds, fornævnte Ebbe Strangesens sjæl samt sin og sine børns, og hun skødede den med ret at besidde den evigt, dog med denne tilføjelse af brødrene i fornævnte hus Dueholm hvert år ugentligt på højtidelig vis skulle lade afholde to messer, nemlig en messe om mandagen for de afdøde og den anden om lørdagen til ære for den hellige jomfru, og skal også een gang om året tænke på fromt at lade afholde samme fru Elenes årtid med 12 præster og på samme dag hædre 12 fattige og føre dem til bords, som om de var herrer, og på sømmelig vis sørge for dem med mad og drikke. Således som vi så og hørte det, aflægger vi vidnesbyrd om sandheden i dette brev. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Skrevet ovennævnte år, dag og sted.