[Før 1407. 21. januar].


Benedikte Mogensdatters testamente.

Tekst efter reg.

Tekst

Bengtæ Månsdotters testamente gifwet Bosiö closter och desz altare beatæ Mariæ angående först desz gård Kierrarp i Hörg sochn item gifwet Nilsz Eskilson Geet 2 gardar i Odenströ item Kirstina Iacobzdotter och sin syster gifwet 3 gårdar i Röge med meera 1414.

Bengta Månsdotters testemente gifwet Bosiø closter på een gard eller grund Kierrarp bed i Hörg sochn sine dato.

Benedicta Magnusdotter testementerar till Bosiöö closter deräst hoon ärnar sin lägerstad att wara 2 mr. item till jfru Mariæ altare een gård i Kierrarp i Hørgh sochn item Nilsz Eskilsøn 2ne gårdar i Odenströ item Christinæ Iacobzdatter och sin syster trenne gårdar uthi Röga ♦ Detta testementz breef fans datum intet men allenast ett sigill.

Benedicta Magnidotters testementzbreef gifwet Bosiø closter hwaräst hoon ornade sin lägerstadh och till iungfru Mariæ altare angaende een gård i Kierrarp och Hørgh sochn item Nilsz Eskilszon twenne gårdar i Odensstrø item Christinæ Iacobzdotter och sin syster trenne gårdar uthi Röga. ♦ Dat. finns intet.

Oversættelse

Benedikte Mogensdatters testamente, hvori hun skænker Bosjø kloster og jomfru Marias alter gården Kärrarp i Höör sogn. Fremdeles skænker hun Niels Eskilsen Ged to gårde i Strö, fremdeles Kristine Jakobsdatter og hendes søster tre gårde i Röke med mere 1414.

Benedikte Mogensdatters testamente, givet Bosjø kloster på en gård eller et grundstykke, kaldet Kärrarp i Höör sogn uden dato.

Benedikte Mogensdatter testamenterer til Bosjø kloster, hvor hun bestemmer, at hun skal begraves, to mark, fremdeles til jomfru Marias alter en gård i Kärrarp i Höör sogn, fremdeles Niels Eskilsen to gårde i Strö, fremdeles Kristine Jakobsdatter og hendes søster tre gårde i Röke. Dette testamentebrev fandtes slet ikke dateret, men kun med et segl.

Benedikte Mogensdatters testamentebrev, givet Bosjø kloster, hvor hun bestemte, at hun skulle begraves, og til jomfru Marias alter angående en gård Kärrarp og Höör sogn, fremdeles Niels Eskilsen to gårde i Strö, fremdeles Kristine Jakobsdatter og hendes søster tre gårde i Röke. Datering findes ikke.