1407. 22. januar.


Hr. Johan Skarpenberg, ridder, skøder alt sit gods i Brøndum til bispebordet i Viborg.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

[Ite]m Iahann Skarpennberg ridder aff gaff alle [hans g]otz som <hand> haffuer ligind i Brøndum till [bispens] burd [i] Viberg ♦

Mcdvii die Vicencii martiris ♦

b):

Her Johan[1] Skarpenbergs skøde paa altt hans guodtz <i> Brøndum som hand haffuer schøtt til bispdomit ♦

Anno 1407 ♦

1. Johan] Tilføjet over linjen i stedet for et slettet Hans, B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.