1407. 22. januar.


Johan Skarpenberg skøder alt sit gods i Brøndum til bispebordet i Viborg.

Tekst efter nil