[1407. Tidligst 1. februar].


William Bourchier aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1407 1. februar for sine udgifter vedrørende sin deltagelse i de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.

Tekst efter A:

Tekst

Compotus Willelmi Bourghchier chiualer tam de receptis quam de uadiis suis proficiscendo in obsequio regis uersus partes Dacie ad [tr]actandum cum Isabella[1] regina Dacia pro maritagio inter dominum Henricum principem Wallie et filiam Philippe[2] regine Dacie anno tercio per breue regis de priuato sigillo suo thes [aurario et camerariis] huius scaccarii directi datum primo die februarii anno viiio irrotulatum in memorandis de termino Hillarii eodem anno ex parte rememoratoris regis per quod breue rex mandauit eisdem thesaurario et [camerariis quod] computent cum prefato Willelmo per sacramentum suum pro uiagio et de denariis per ipsum causa predicta receptis faciendo eidem Willelmo debitam allocacionem in eodem computo de talibus uadiis [a] die quo iter suum arripuit de ciuitate Londonia usque ad suum redire ibidem qualia alia aliis de statu suo in consimili uiagio ante hec tempora extiterunt allocata una cum passagio [et repassagio suo] maris et de eo quod prefati thesaurarius et barones per computum illum eidem Willelmo deberi inuenerint iidem thesaurarius et barones consilio regis distincte et aperte certificari faciant uidelicet de [.....] uadiis ut infra [Idem reddit computum de] 1 libris receptis de thesaurario et camerariis ad receptam scaccarii xv° die iulii termino pasche anno tercio per manus Richardi Pecche scutiferi sui super uadiis ipsius Willelmi proficiscentis in obsequio [regis ad partes] predictas causa maritagii predicti sicut continetur in pelle memorandorum ad eandem receptam de eisdem termino et anno et eciam in quadam cedula de particulis hic in thesauro liberata [Idem computat] in uadiis suis proficiscendo in dicto obsequio regis uersus dictas partes Dacie et Norwegie a xxixo die iunii anno tercio quo die iter suum arripuit de ciuitate regis Londonia [.....] causa predicta usque xv diem ianuarii proximo sequentem quo die rediit Londoniam scilicet eundo morando et redeundo per cc. dies ultimo die computato et non primo cc. libris capiente [..... breue] regis annotatum supra in titulo huius computi sicut continetur in dicta cedula de particulis et sicut huius uadia allocantur Willelmo Sturmy militi in computo suo eunti in consimili uiagio rotulo viiio rotulo [.....] repassagio maris ipsius Willelmi hominum et hernesiorum suorum ix libris xiii. solidis iiii denariis per idem breue regis sicut continetur ibidem ♦ Summa expense c. ix. libre xiii. solidi .iiii. denarii ♦ Et habet superplusagium c. lix. librarum xiii solidorum iiii denariorum quod quidem superplusagium certificatur consilio [.....] anno viii° una cum breui predicto indorsatum cum superplusagio predicto.

1. Isabella] = Margareta . 2. Philippe] = Margarete .

Oversættelse

William Bourchiers, ridder, regnskab såvel om sine modtagne penge som om lønninger til på kongens bud at drage Danmark for at forhandle med dronning Margrete af Danmark angående brylluppet mellem Henrik, prins af Wales og Margretes, dronning af Danmarks, datter. (Dette fandt sted) i det tredje år. (Regnskabet aflægges) pr. kongelig ordre forsynet med det mindre rigssegl stilet til skatmesteren og dette skatkammers klerke med datoen 1. februar i det syvende år at indrullere i dokumenterne af Hilarius' termin i det samme år på vegne af kongens rememorator. Heri beorderer kongen de samme skatmester og klerke at sammenregne den til førnævnte William forskyldte tildeling med samme William over hans ed for den foretagne rejse og de denarer, der blev modtaget af ham af førnævnte årsag, i det samme regnskab angående sådan løn fra dagen, hvor han påbegyndte sin rejse fra byen London lige til han kom tilbage sammesteds; (ligeledes) at sammenregne andet, der gjorde sig gældende før denne tid i forbindelse med hans udrustning, til andre formål på samme rejse, tildelt sammen med hans rejse og genkomst over havet. Og af det som førnævnte skatmester og baroner finder skyldes til den samme William ved dette regnskab, skal de samme skatmester og baroner gøre præcist og klart rede for kongens råd. Således om ... lønninger, sådan som den samme giver regnskab nedenfor: 50 pund modtaget ved skatkammermodtagelsen på julis 15. dag i påsketerminen i det tredje år fra skatmesteren og klerkene af hans væbner Richard Pecches hånd over lønnen for selv samme William, der på kongens ordre skulle drage til førnævnte egne på grund af førnævnte ægteskab, således som det indeholdes i dokumenterne ved samme skatkammermodtagelse af same termin og år og ligeledes i et her i skatkammeret overdraget dokument om de enkelte dele. Den samme aflægger regnskab om sin løn for på kongens omtalte bud at drage til omtalte Danmark og Norge fra den 29. dag i juni i det 3. år, på hvilken dag han påbegyndte sin rejse fra kongens stad, London ... af nævnte årsag lige til den næstfølgende 15. dag i januar, på hvilken han kom tilbage til London, således for at drage bort, forblive (i Danmark og Norge) og vende tilbage gennem 200 dage med den sidste, men ikke den første iberegnet for 200 pund, omfattende ... kongens ovenfor anførte brev i dette regnskabs overskrift indeholdes således i omtalte dokument om enkelthederne, og således som denne løn tildeles til William Esturmy, ridder, i sit regnskab gående på den samme rejse i den 8. rulle i rulle ... for denne Williams folks tilbagerejse over havet og deres udstyr 9 pund, 13 solidi og 4 denarer ved kongens samme brev, således som det indeholdes sammesteds. I alt udgifter for 109 pund, 13 solidi og 4 denarer. Og tilgodehavendet tegner sig for 159 pund, 13 solidi og 4 denarer, hvilket tilgodehavende godkendes af rådet ... i det 8. år sammen med førnævnte brev påtegnet med førnævnte tilgodehavende.