1407. [Omkring] 2. februar. Lübeck


Johan Berkhoft pantsætter en klædeskærer- og en slagterbod i Falsterbo til Johan Schiphorst, Heinrich Luttekenborg og Heinrich Krummese for 112 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Iohannes Berkhoft coram libro recognouit se teneri Iohanni Schiphorst et Hinrico Luttekenborch et Hinrico Crummesse in centum et duodecim marcis Lubicensibus abhinc ultra ad duos annos persoluendis pro quibus eis unam bodam suas panniscidarum et bodam unam carnificum sitas in Valsterboden impignerauit ♦ Nichilominus magister Gherlacus de Bremis notarius huius ciuitatis una cum dicto Iohanne Berkhoft suo fratre pro hoc coniuncta manu fideiusserunt/ eciam satisfacere pro defectu earundem bodarum

Oversættelse

Johan Berkhoft erkendte over for bogen, at han skylder Johan Schiphorst og Heinrich Luttekenborg og Heinrich Krummese 112 mark lybsk, at betale (i løbet af tidsrummet) herfra og i to år, for hvilke kan pantsatte dem en klædeskærerbod og en slagterbod i Falsterbo. Lige så vel har magister Gerlak v. Bremen, notar i denne stad, sammen med nævnte Johan Berkhoft, hans broder, med sammenlagte hænder stillet sikkerhed for dette, ligeledes at gøre fyldest for mangel ved samme boder.