1407. 16. februar. Westminster


Kong Henrik 4. af England bemyndiger William Esturmy og John Kingston til at forhandle med hansestæderne på vegne af kongen og hans forbundsfæller, herunder særligt Erik, konge af Danmark, Norge og Sverige.

Tekst efter Aa:

Tekst

Rex omnibus ad quos (presentes littere peruenerint) salutem ♦ Sciatis etcetera ut supra usque ibi conueniendum et tunc sic cum societate mercatorum de Hansa ipsorumque nuncis et procuratoribus quibuscumque etcetera ut supra usque ibi subditos nostros et tunc sic et illos de societate predicta communiter uel diuisim racione uel occasione arestacionum nauium ac aliorum uasorum capcionum bonorum et mercandisarum nomine marque seu reprisaliarum aut alio quouis modo uel occasione quacumque mutuo et exertis et huiusmodi etcetera ut supra usque ibi subditos nostros et tunc sic dicte societati communiter uel diuisim quouis modo indebite attemptata facta et illata reformandum reparandum restaurandum et emendandum consimilesque restituciones reparaciones restauraciones emendaciones de prefata societate communiter uel diuisim pro nobis et subditis nostris requirendum petendum et recipiendum necnon ad tractandum ulterius concludendum et conueniendum cum dicta societate aut nunciis et procuratoribus suis predictis super quibuscumque confederacionibus ligis et amiciciis specialibus temporalibus uel perpetuis inter nos ligeos regne et dominia nostra quecumque etcetera ut supra usque ibi ex una et tunc sic et dictam communitatem communiter uel diuisim ex parte altera ineundis ac de communicacionibus inter nos ligeos et subditos nostros et societatem predictam communiter uel diuisim hincinde in mercimoniis et aliis licitis secure et amicabiliter faciendis ac super omnibus et singulis articulis quantumcumque specialibus qui ligas confederaciones seu amicicias inter nos ligeos et subditos nostros et predictam societatem firmanda aut huiusmodi questiones etcetera ut supra usque ibi promissa et tunc sic et concordata fuerint cum omni securitate debita et honesta etcetera ut supra usque ibi recipiendum et tunc sic iurandumque in animam nostram quod nos tractata conuenta concordata et promissa in hac parte rata habebimus et grata pariter et accepta nec aliquid procurabimus uel faciemus aut quantum in nobis est fieri permittemus per quod tractata conuenta concordata promissa et concessa huiusmodi effectu debito frustrari poterunt seu quomodolibet impediri ac iuramentum consimile ab eadem societate aut nunciis seu procuratoribus eorundem communiter uel diuisim petendum exigendum et recipiendum ceteraque omnia et singula faciendum excercendum et expediendum que in premissis etcetera ut supra usque ibi gestum et tunc sic promissum concessum seu procuratum fuerit in premissis ♦ (Datum in palacio regis Westmonasterii sub magni regis testimonii sextodecimo die mensis februarii anno domini millesimo quadringegentesimo septimo regni regis anno octauo).

per ipsum regem

Oversættelse

Kongen med hilsen til hvem nærværende brev når. I skal vide (og så videre sådan som ovenfor lige til "at indgå traktat" og da med) forbundet af købmænd fra Hansen, deres udsendinge og hvem som helst af deres befuldmægtigede (og så videre lige indtil "undergivne" og da således:) og mellem dem fra førnævnte forbund samlet eller enkeltvis med rod i eller eller opstået af tilbageholdelse af skibe og andre fartøjer, beslaglæggelse af gods eller købmandsvarer under kapernavn eller ved gengældelsesaktion eller på hvilken som helst anden måde eller opståen gensidigt sat i gang og opstået (og så videre lige til "vore undergivne" og da således:) forsøgt gjort eller påført omtalte forbund samlet eller enkeltvis, uforskyldt, og til at kræve, søge og modtage lignende erstatninger, udbedringer og godtgørelser fra nævnte forbund samlet eller enkeltvis for os og vore undergivne; til for fremtiden at forhandle, afslutte og komme til enighed om hvilke som helst konføderationer, alliancer og forbindelser, hemmelige, tidsbegrænsede eller evige imellem os, rigets forbundne og hvilket som helst af vores lande (og så videre sådan som ovenstående lige til "på den ene side" og således:) på den anden det nævte forbund samlet eller enkeltvis (til at forhandle, afslutte og komme til enighed) om forbindelser herefter imellem os, vore forbundne og undergivne og førnævnte forbund samlet eller enkeltvis i handel og andre lovlige gøremål, der skal foretages sikkert og i venskabelighed; til at forhandle, afslutte og komme til enighed angående hvilke som helst paragraffer, hvor fortrolige de end er, som på hvilken som helst måde, som på hvilken som helst måde med deres indfald, bemærkninger, afvejninger og indfald kan vedrøre styrkelsen af forbund, konføderation eller alliance mellem os, vore forbundne og undergivne og nævnte forbunde eller være til gensidig afhjælpning af sådanne klagemål, kampe, skader, uretmæssigheder, overskridelser, oprør, uenigheder og skænderier (og så videre lige indtil "lovet" og da således:) og blevet skabt enighed om med al forskyldt sikkerhed og ærlighed (og så videre lige indtil "til at modtage" og da således:) og til at sværge på vores sjæl, at vi vil anse det forhandlede, indgåede og aftalte, lovede afhjulpede, afsluttede og lukkede i denne sag for ratificeret, påskønnelsesværdigt og i lige grad accepteret, og at vi ikke vil fremskafe noget eller gøre noget eller tillade, så meget der er i os, at noget gøres, ved hvilket det forhandlede, indgåede og aftalte, ovede, afhjulpede, afsluttede, lukkede og tilståede, af sådan forskyldt udførelse, kan forsinkes eller på nogen måde forhindres, og til at søge, kræve og modtage lignende ed fra det samme forbund eller deisses budbringere eller befuldmægtigede, i fællesskab eller enkeltvis; og til at gøre, udføre og afhandle alt øvrigt, som vil være nødvendigt eller på en eller anden måde oportunt i forbindelse med førnævnte ting (og så videre sådan som ovenfor lige til "ført" og da således:) er blevet lovet, tilstået eller besørget i forbindelse med det foregånde. (Givet i kongens slot Westminster under det store rigssegls vidnesbyrd i måneden februars 16. dag i Herrens 1407. år i kongens 8. år.

Ved kongen selv.