1407. 18. februar. S. Pietro i Rom


Pave Gregor 12. anmoder alle gejstlige og verdslige myndigheder om at tage vel imod Antonius de Pireto, munk i og generalminister for franciskanerordenen og pavelig nuntius, som han sender til rigerne England og Danmark og Tyskland og nogle andre dele af verden, og lade ham rejse igennem deres lande uden at pålægge ham afgifter af nogen som helst art.

Udtog efter Aa

Tekst

Pave Gregor 12. anmoder alle gejstlige og verdslige myndigheder om at tage vel imod Antonius de Pireto, munk i og generalminister for franciskanerordenen og pavelig nuntius, som han sender ad Anglie et Dacie regna ac Alamanie et nonnullas alias mundi partes, og lade ham rejse igennem deres lande uden at pålægge ham afgifter af nogen som helst art.

Oversættelse

Pave Gregor 12. anmoder alle gejstlige og verdslige myndigheder om at tage vel imod Antonius de Pireto, munk i og generalminister for franciskanerordenen og pavelig nuntius, som han sender til rigerne England og Danmark og Tyskland og nogle andre dele af verden, og lade ham rejse igennem deres lande uden at pålægge ham afgifter af nogen som helst art.