1407. 19. februar. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han gerne vil sende udsendinge til Øresund til forhandlinger, og anmoder om, at kong Erik vil være til stede, og at dronningen vil give det tagne gods tilbage.

Tekst efter Svenskt Dipl.:

Tekst

Demutige beuelunge etcetera ♦ Allirdurchluchste forstinne vnd grosmechtige gnedige frauwe ♦ Noch inhaldunge vnser antwert die wir euwern gnaden bey euwern bothen letzt briflich taten als von czu sampnekomunge etzlicher vnser gebitiger vnd der eldesten vnser stete zo synt sie off deze czeit bey vns gewest vnd haben mit in gehandelt euwer begerunge vnd willen als von des tages wegen vnd ouch euwer antwert von dem genomen gute etcetera ♦ Grosmechtige gnedige frawe czu euwer behegelichkeit welle wir den tag gerne halden vnd vnsere sendebothen in den Oresund volmechteclich senden ab got myt synen gnaden noch helfen welde als wir genczlich hoffen das die sachen czwisschen vns beyderseit fruntlich mochten geflegen werden sunder allirdurchluchste forstynne off das vnsere sendebothen off den tag vmbsost nicht czyen als sie leczt taten zo geruchet vns mit euwern bryfen gewis czu machen ab euwer hochwirdikeit ader der hochgeborne vnser herre konig Erich ader imand anders czu dem selben tage queme ader geschicket wurde von euwerm teyle das die volmechtig sien von euwir wegen czu thun vnd czu lassen in allerweyse gleich den vnsern vnd off euwer gnaden ader den vorgeschreben vnsern herren konige ab ir beyderseit czu dem tage nicht quemet die sachen vnd teidungen nicht schiben dorfen vnd nemelich bitte wir euwer konicliche gnade demuteclich das ir gnedige frowe durch got vnd des rechten wille das genomene gut vor allen teidingen ee man keyne sache handelt den vnsern die czu dem tage komen genczlichen antwerten vnd wederkeren lasset ir wisset io das das selbige gut bynnen gutem geloben genomen ist vnd bis her enthalden was were is denne nutcze an czu slahn ander teidinge den vnsern geschege denne czu vor gleich vnd redelichkeit vm das ire vor den angehaben teidingen ♦ Vortme als euwer grosmechtikeit schribet von der sicherheit vnd fredebrife den vnsern czu geben das die vnsern euch allewege willekomen gewest syn vnd wol weder czu vns komen etcetera das bekenne wir vnd danken euch das als vnser besunder genedigen frawen alleyne wir das sunder czwiuel wissen das die vnsern fredelich vnd sicher von euch vnd vnserm herren dem konige euwerm czone czyhen vnd weder czyhen mogen zo begeren wir doch der sicher brife in ander weise nicht wen vor den ienen die durch euwer gnade wille thun vnd lassen wellen off das die vnsern deste fredelicher durch komen vnd bitten noch gancz begerlich dorumme vnsern sendebothen eynen semelichen fredebrieff von euwern gnaden czu senden vnd geruchet vns gnedige frawe hir off eyne gutliche vnd vnuorczogene antwert czu schriben bey desem vnserm bothen ab irs alzo mit vns vnd den vnsern vnd irem gute halden wellet als vorgeschrben ist zo wellen wir den tag in dem Orsund czwischen paschen vnd phyngsten ader off phingsten off eyne sulche czeit als is die vnsern gereichen mogen gerne vorliben ♦ Gegeben off vnserm huse Marienburg am sonobende vor reminiscere in de xiiiiᶜ vnd viiden iore.

Oversættelse

Ydmyg anbefaling etc. Allerhøjeste fyrstinde og stormægtige nådige frue. Efter indholdet i vort svar, som vi sidst gav Eders nåde i brev ved Eders bud angående sammenkomsten mellem nogle af vore herrer og de ældste i vore stæder, så har de nu været hos os, og vi har forhandlet med dem om Eders begæring og vilje, nemlig angående mødet og om Eders svar angående det røvede gods etc. Stormægtige nådige frue for Eders bekvemmelighed vil vi gerne holde mødet og sende vore sendebude til Øresund med fuldmagt, hvis Gud med sin nåde vil hjælpe til, som vi oprigtigt håber, at sagerne mellem os for begge parter kan blive ordnet venskabeligt, men allerhøjeste fyrstinde, for at vore sendebude ikke skal drage forgæves til mødet, som de sidst gjorde, så behag at garantere os med Eders breve, at Eders højværdighed eller vor højbårne herre kong Erik eller en anden kommer til det samme møde eller bliver sendt fra Eders part, at de har fuldmagt på Eders vegne til at gøre og lade på alle måder ligesom vore, og ikke må skubbe sagerne og forhandlingerne over på Eders nåde eller den førnævnte vor herre konge, hvis ingen af Eder kommer til mødet, og især beder vi ydmygt Eders kongelige nåde, at I nådige frue, for Gud og retfærdighedens skyld før alle forhandlinger før man behandler nogen sager, helt og holdent vil overdrage og lade det røvede gods tilkomme vore, som kommer til mødet. I ved jo, at det samme gods er taget i god tro og hidtil var tilbageholdt. Hvis det da ville være nyttigt at påbegynde andre forhandlinger, så skulle vore først nyde ret og rimelighed for deres (sag) før forhandlingernes begyndelse. Fremdeles skriver Eders stormægtighed om sikkerheden og om at give vore fredsbrevene, at vore altid har været Eder velkomne og visselig igen kommer til os etc. Det erkender vi og takker Eder derfor som vor særligt nådige frue, men selv om vi ved uden tvivl, at vore kan drage fra Eder og fra vor herre kongen, Eders søn, fredeligt og sikkert og kan drage tilbage igen, så begærer vi dog lejdebreve, dog kun for dem, som for Eders nådes skyld vil gøre og lade, for at vore kommer desto fredeligere igennem, og vi beder yderligere meget indtrængende om at sende et lignende fredsbrev fra Eders nåde til vore sendebude, og behag, nådige frue, at skrive os et venligt og ufortøvet svar herpå ved dette vort bud, om I vil forholde Eder sådan over for os og vore og deres gods, som skrevet ovenfor, så vil vi gerne være tilfredse med mødet ved Øresund mellem påske og pinse eller til pinse på et sådant tidspunkt, som det passer vore. Givet på vort slot Marienburg lørdag før reminiscere i det 1400 og 7 år.