1407. 20. februar. Børglum


Biskop Peder af Børglum, Jens, provst og hele kapitlet sammesteds erkender at have modtaget en gylden krone med kostbare stene af dronning Margrete gennem biskop Bo af Århus.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus dei gracia episcopus Burglanensis Iohannes prepositus totumque capitulum ibidem salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi quod recognoscimus nos quandam coronam auream preciosam cum preciosis lapidibus ab altigenita domina regina Margareta Waldemari quondam Danorum regis filia. nobis in remedium anime sue et parentum suorum in elemosinam datam. de manibus uenerabilis patris. domini Boecii dei gracia episcopi Arusiensis ex parte eiusdem domine nostre Margarete regine in ecclesia nostra Burglanensi recepisse ♦ Unde promittimus et obligamus nos et nostros successores quod dictam coronam aut lapides ipsius nullo unquam tempore alienemus set eam in singulis festis beate Marie uirginis ac aliis sanctorum precipuis festis dum agantur diuina capiti ymaginis ipsius uirginis Marie in ecclesia nostra Burglanensi in dei et matris sue Marie uirginis honorem perpetuis temporibus annuatim inponi solenniter procuremus ♦ Insuper propter multa opera bona caritatis et elemosine multis et diuersis temporibus nobis et ecclesie nostre per eandem dominam reginam facta/ et propter tal largam elemosinam de tam nobili corona[1] iam nobis factam. obligamus. nos et successores nostros quod dictam dominam Margaretam quoaduixerit et post mortem cum nostris oracionibus deuotis et singulis diuinis officiis que in ecclesia nostra fiant pro[2] uiuis et defunctis perpetuis temporibus in memoriam habeamus ad quod nos et successores nostros perpetuis temporibus obseruandum bona fide obligamus ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra. una cum sigillo dilecti capituli nostri presentibus sunt appensa ♦ Datum Børlum anno domini millesimo cdo. septimo dominica Reminiscere.

1. corona] coronam A. 2. pro] fejlskrevet prop A. .

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop af Børglum, Jens, provst, og hele det menige kapitel sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle skal vide, at vi erkender, at vi af den højbårne frue dronning Margrete, Valdemars fordum de Danskes konges datter, af den ærværdige fader, af Guds nåde biskop af Århus, hr. Bos hænder på samme vor frues dronning Margretes vegne i vor kirke i Børglum har modtaget en kostbar guldkrone med kostbare stene, som hun har givet os i almisse til bod for hendes og hendes forældres sjæle. Derfor lover vi, og forpligter vi os og vore efterfølgere til aldrig nogensinde at afhænde nævnte krone eller dens stene, men at drage omsorg for, at den ved alle højtider for den hellige jomfru Maria og andre særlige højtider for helgerne hvert år til evige tider højtideligt under den gudstjenstlige handling sættes på samme jomfru Marias billedes hovede i vor kirke i Børglum til ære for Gud og hans moder jomfru Maria. Desuden på grund af de mange gode gerninger, som den samme fru dronning ved mange forskellige lejligheder har vist os og vor kirke af kærlighed og som almisser, og på grund af en så gavmild almisse, der nu er givet os med en så fornem krone, forpligter vi os og vore efterfølgere til evige tider at have nævnte fru Margrete - så længe hun lever og efter hendes død - i erindring i vore fromme bønner og ved alle de gudstjenestlige handlinger, som foregår i vor kirke for levende og døde. Vi forpligter på tro og love os og vore efterkommere til at overholde dette til evig tid. Til vidnesbyrd herom er vore segl tillige med vort kære kapitels segl hængt under dette brev. Givet i Børglum i det Herrens år 1407 på søndagen Reminiscere.