[1407. Tidligst 28. februar].


På vegne af Richard, broder til hertugen af York, aflægger Baldwin Weer, i henhold til kongeligt brev af 1407 17. februar, regnskab for Richards deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark.

Tekst efter A:

Tekst

Compotus Ricardi de Eboraco consanguinei regis de receptis et uadiis suis in quodam uiagio per ipsum facto eundo ex ordinacione regis regis uersus partes Dacie in comitiua regine Dacye filie regis anno viio regis huius per breue regis de priuata sigillo suo datum xvii° die februarii anno viii° thesaurario baronibus huius scaccarii directum et irrotulatum inter [breuia directa] baronibus de termino sancti Hillarii dicto anno viiio per quod rex mandauit eisdem quod debite computent cum prefato Ricardo de Eboraco consanguineo regis uel cum alia [persona idonea] suo nomine per sacramentum unius uel alterius de uiagio quod idem Ricardus fecit eundo nuper de ordinacione regis uersus partes Dacye in comitiua carissime [filie] regis Philippe regine Dacye et de denariis regis per ipsum Ricardum receptis ex causa predicta de Willelmo Loueney thesaurario predicte filie regis pro uiagio supradicto per regem [assignato] faciendo eidem debitam allocacionem in hac parte de uadiis lxvi solidos viii denarios per diem de die quo dictus Ricardus discedebat de ciuitate regis Londonia ad [transfret]andum uersus partes predictas usque redditum suum ad ciuitatem predictam et de eo quod per predictum compotum prefato Ricardo per regem debitum inuenietur prefati thesaurarius et camerarii [Ricardo] solucionem habere faciant ut est iustum Baldewyni Weer scutiferi attornati predicti Ricardi sicut continetur in memorandis de termino sancti Hillarii dicto anno viii° pro [.....] uidelicet de huius receptis et uadiis ut infra ♦ [Idem reddit com]potum de ccc iii libris vi solidis viii denariis per ipsum Ricardum receptis de prefato Willelmo Loueney thesaurario predicte Philippe regine Dacye et Sweycie assignato pro uadiis predicti Ricardi pro uno [.....] eunte in comitiua predicte regine uersus regna predicta pro complemento maritagii inter regem regnorum predictorum et dictam Philippam reginam [qu]andam indenturam inter prefatum Ricardum et predictum Willelmum inde confectum cuius datum est xvii° die iulii anno viio super hunc compotum liberatum [et eciam in] quadam cedula de particulis in thesauro liberata ♦ Summa recepte ccciii libre vi solidi viii denarii ♦ [Idem comput]at in uadiis ipsius Ricardi ad lxvi solidos viii denarios per diem euntis in dicto uiagio ex ordinacione regis uersus predictas partes Dacye in comitiua predicte Philippe regine filie regis [pro complem]ento maritagii predicti uidelicet a viio die augusti dicto anno vii° quo die dictus Ricardus discessit a ciuitate Londonia ad transfretandum uersus partes predictas ex causa [predicta usque] xviii diem decembris proximo sequentem quo die dictus Ricardus rediit ad ciuitatem predictam scilicet eundo morando et redeundo per cxxxvii dies neutro die computato ccccl .vi. libras [..... per] predictum breue supra in titulo huius compoti annotatum ac per sacramentum predicti Baldewyni attornati predicti Ricardi et sicut continetur in predicta cedula de particulis in thesauro liberata ♦ Summa uadiorum cccclvi. libre xiii solidi. iiii denarii ♦ Et habet de superplusagio cliii libras .vi. solidos .viii. denarios. De quibus habiturus [est .....] solucionem pretextu breuis regis de priuato sigillo annotati supra in titulo huius compoti ♦ Quod quidem breue liberatur thesaurario et camerariis ad receptam scaccarii xxviii° die [.....].

Oversættelse

Regnskab for Richard af York, kongens slægtning, om dennes modtagne penge og løn på en vis rejse tiltrådt af denne på kongens orde til Danmark i den danske dronnings, kongens datters, følgeskab, i denne konges 7. år, ved kongens brev med det mindre rigssegl givet i februars 17. dag i det 8. år, rettet til dette skatkammers skatmester og baroner og indrulleret imellem brevene rettet til baronerne for sankt Hillarius' termin i det nævnte 8. år, ved hvilket brev kongen pålagde de samme, at de på passende vis med førnævnte Richard af York, kongens slægtning eller med en anden egnet person i hans navn over den ene eller andens ed angående rejsen, som den samme Richard for nylig tiltrådte på kongens befaling mod Danmark i kongens allerkæreste datter Filippas, dronning af Danmark, følge, og om kongens penge, modtaget af samme Richard af førnævnte grund fra William Loveney, kongens førnævnte datters skatmester, tildelt af kongen i forbindelse med at foretage ovennævnte rejse, sammenstiller tildeling skyldt den samme i denne sag angående løn for 56 solidi og 8 denarer pr. dag fra den dag nævnte Richard drog fra kongens stad, London for at sætte over havet til nævnte land lige til hans tilbagekomst til førnævnte by. Og af det, som ved førnævnte regnskab skyldes førnævnte Richard, skal førnævnte skatmester og klerke sørge for at indløse til Richard, sådan som det er retfærdigt, ved Baldwin Weers hånd, væbner og stedfortræder for førnævnte Richard, som det står i dokumenterne for sankt Hillarius' termin i det nævnte 8. år for ... nemlig om dennes modtagne penge som nedenfor. Den samme aflagde regnskab for 303 pund, 6 solidi og 8 denarer modtaget af Richard selv fra førnævnte William Loveney, førnævnte Filippas, dronning af Danmark og Sverige, skatmester for førnævnte Richards løn for en ... idet han rejste i førnævnte dronnings følge mod førnævnte riger for at fuldføre ægteskabet imellem kongen af de førnævnte riger og nævnte dronning Filippa ... en vis regnskabsskrivelse indgået imellem førnævnte Richard og førnævnte William, hvis skrivelses dato er julis 17. dag i det 7. år overdraget angående dette regnskab og også i et vist til skatkammeret overdraget dokument om enkelthederne. Den samme aflagde regnskab i forbindelse med selve Richards løn for 66 solidi og 8 denarer om dagen, da han drog afsted på førnævnte rejse på kongens ordre mod førnævnte land i førnævnte dronning Filippas følge, kongens datter for at fuldbyrde førnævnte ægteskab, nemlig fra augusts 7. dag i nævnte 7. år, på hvilken dag omtalte Richard drog fra byen London til at sætte over havet mod nævnte land af førnævnte grund lige til 18. dag i december næstfølgende, på hvilken dag omtalte Richard kom tilbage til førnævnte by, således for at tage afsted, at forblive og komme tilbage gennem 137 dage, idet hverken den første eller sidste dag medregnes, 456 pund ... ved førnævnte brev noteret i indledningen til dette regnskab ovenfor og over førnævnte Baldwins ed, førnævnte stedfortræder for førnævnte Richard, og således som det står i førnævnte dokument om enkelthederne overdraget i skatkammeret. I alt lønninger for 456 pund, 13 solidi og 4 denarer. Tilgodehavendet udgør 153 pund, 6 solidi og 8 denarer. Om dem vil han få ... indløsning formedelst kongens brev, som nævntes ovenfor i dette regnskabs indledning, forsynet med det mindre rigssegl. Dette brev overdrages til skatkammermodtagelsen den 28. dag ...