1407 [3. marts].


På vegne af Henry, biskop af Bath og Wells, aflægger Roger, i henhold til kongeligt brev af 1407 5. januar, regnskab for Henrys udgifter i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark.

Tekst efter A:

Tekst

Compotus Henrici episcopi Bathoniensis et Wellensis de receptis et uadiis suis missi in ambaciata regis in quodam uiagio ex ordinacione regis et concilii sui [uersus partes][uersus partes][1] de Denmark. anno viiio per breue regis de priuato sigillo. suo datum vto die ianuarii anno viii° thesaurario baronibus et camerariis huius scaccarii directum irrotulatum in memorandis de termino [.....] inter breuia directa baronibus eodem anno rotulo quinto per quod breue rex mandauit prefatis thesaurario et baronibus quod debite computent cum predicto episcopo uel cum aliqua person[a .....] nomine suo per sacramentum alterius eorum de dicto uiagio per dictum episcopum facto nuper eundo ex ordinacione regis et consilii sui uersus partes predictas de conducendo filiam regis P[hilippam] reginam de Denmark et de denariis per dictum episcopum receptis per hanc causam per manus Willelmi Loveney scutiferi thesaurarii dicte filie regis pro uiagio supradicto per regem [.....] faciendo dicto episcopo debitam allocacionem in hac parte de talibus uadiis diurnis a die quo recessit de ciuitate regis Londonia uersus partes predictas usque ad suu[m redire ad] ciuitatem predictam qualia aliis episcopis eiusdem status in casu consimili ante hec tempora euntibus allocata existunt ♦ Et de eo quod per compotum illum per [.....] deberi contigerit prefati thesaurarius et camerarii eidem episcopo solucionem uel sufficientem assignacionem haberi faciant Rogeri paternoster attornati predicti episcopi pro eo [.....] sicut continetur in memorandis predictis inter attornatos de termino predicto ex parte rememoratoris regis ut infra ♦ Idem reddit compotum de ccciii libris .vi. solidis viii denariis sterlingis receptis de predicto Willelmo Loveney thesaurario dicte domine Philippe regine de Denmark super uadiis suis eundo in uiagio p[redicto .....]anin per indenturam inde inter ipsum episcopum et prefatum Willelmum Loveney thesaurarium dicte domine filie regis factam xxvito die iulii anno regni regis huius viio super [.....] sicut continetur in quodam rotulo de particulis hic in thesauro liberatis Summa recepte ccc .iii. libre .vi. solidi .viii. denarii Idem computat in uadiis predicti episcopi proficiscendo in uiagio predicto uersus dictas partes de Danmark cum predicta filia regis regina de Danmark uide[licet .....] anno viio regis huius quo die dictus episcopus recessit de ciuitate regis Londonia causa predicta usque xxiiiim diem decembris proxime sequentem quo die rediit Londoniam de par[tibus .....] eundo morando et redeundo in uiagio predicto per clv. dies ultimo die computato et non primo dxvi libras .xiii. solidos iiii denarios capiente per diem lxvi solidos viii denarios per [breue regis] supra in titulo huius compoti annotatum et eciam in dicta cedula de particulis et sicut huius uadia allocantur magistro Waltero Skirlawe episcopo Dunelmensi eunti in con[simili uiagio] ad partes exteras rotulo primo rotulo compotorum Summa uadiorum dxvi libre xiii solidi iiii denarii Et habet superplusagium ccxiii librarum vi solidorum viii denariorum de quibus habitur[us est] solucionem uel assignacionem pretextu breuis regis de priuato sigillo annotati supra in titulo huius compoti ♦ Quod quidem breue liberatur thesaurario et camerariis ad receptam scaccarii tercio die i[.....] anno viii°.

1. [uersus partes]] lakunen udfyldt med støtte i l. 11-12 ndf.

Oversættelse

Regnskab aflagt af Henry, biskop af Bath og Wells, for sin løn og modtagne penge som udsending i kongens ambassade på en vis rejse efter kongens og hans råds dekret til Danmark i det 8. år ved kongens brev forsynet med det mindre rigssegl dateret til den 5. januar i det 8. år stilet til dette skatkammers skatmester, baroner og klerke, indrulleret i dokumenterne for terminen ... imellem brevene stilet til baronerne i det samme år i den 5. rulle; i dette breve befaler kongen førnævnte skatmester og baroner på behørig vis at gøre regnskab med førnævnte biskop eller med en eller anden passende person i hans navn over en af deres ed om den nævnte rejse for nylig gjort at skulle påbegyndes på kongens og hans råds dekret til de føromtalte egne angående ledsagelsen af kongens datter ... dronningen af Danmark og om de af nævnte biskop modtagne denarer til dette formål ved William Loveneys hånd, kongens nævnte datters væbner og skatmester for ovennævnte rejse at gøres ved kongen ... : regnskabet skal opgøres for den til omtalte biskop forskyldte tildeling i denne sag om sådanne daglige udbetalinger fra dagen, hvor han drog afsted fra kongens by, London, lige til hans hjemkomst til førnævnte by, som har været gældende før denne tid at udbetale andre biskopper af samme rang dragende ud i lignende tilfælde. Og om det, som skyldes ved dette regnskab af kongen, skal førnævnte skatmester og klerke sørge for, at udbetaling eller tilfredsstillende anvisning haves af den samme biskop ved Roger, vor faders den førnævnte biskops udpegede for ... således som det omhandles i førnævnte dokumenter blandt de udpegede fra førnævnte termin på vegne af omhandlede konge som nedenfor. Den samme aflægger regnskab om 303 pund, 6 solidi og 7 denarer sterling modtaget af førnævnte William Loveney, skatmester for omtalte fru Filippa, dronning af Danmark, for hans lønninger til til at drage på rejse ... ved kontrakt herefter mellem biskoppen og førnævnte William Loveney, skatmester for nævnte fru kongens datter, indgået 26 dag i juli i denne konges 7. regeringsår angående ... således som det står i en vis rulle angående ankelthederne overdraget her i skatkammeret. Den modtagne sum udgør 303 pund, 6 solidi og 8 denarer. Den samme gør regnskab med hensyn til lønninger for førnævnte biskop til at rejse ud på førnævnte rejse til de omtalte egne af Danmark med førnævnte kongens datter, dronningen af Danmark, nemlig ... i denne konges 7. år, fra den dag nævnte biskop tog fra kongens by, London, af førnævnte årsag helt frem til næstfølgende 24. dag i december, på hvilken dag han vendte hjem til London for afrejsen, opholdet og tilbagekomsten i forbindelse med førnævnte rejse gennem 155 dage, idet den sidste, men ikke første dag er medregnet: 516 pund, 13 solidi og 4 denarer omfattende 56 solidi og 8 denarer om dagen ved kongens brev noteret ovenfor i dette regnskabs overskrift og også i det nævnte dokument om enkelthederne og således som sådanne udbetalinger tildeltes magister Walter Skirlaugh, biskop af Durham, dragende ud på en lignende rejse til udenlandske egne ifølge den første rulle i regnskabernes rulle. Lønsummen: 516 pund, 13 solidi og 4 denarer. Og han har et overskud på 213 pund, 6 solidi og 7 denarer, om hvilke han vil få betaling eller anvisning med dækning i kongens brev med det mindre rigssegl tilføjet ovenfor i dette regnskabs overskrift, når dette brev overdrages til skatmesteren og klerkene ved Skatkammermodtagelsen den 3. dag ... i det 8. år.