1407. 4. marts.


Rådmændene i staden Lübeck anmoder borgmestre og rådmænd i Preussens stæder om at bemyndige deres udsendinge til de kommende forhandlinger i Lübeck til at træffe beslutning angående den dårlige mønt, der bliver slået i Danmark.

Tekst efter Hanserec. l.l.

Tekst

Vruntlike grute unde wes wy gudes vormogen tovor. ♦ Leven vrunde. ♦ Umme dat quade payment, dat in Dennemarken geslagen wert to vorvange unde schaden des gemeenen copmans unde der hensestede, sint wy van iw vlitliken begernde, dat gi iuwen radeskumpanen, de gi up den dach, de hir in unser stad wesen schal achte dage vor unses heren hemmelvart negest komende, alse wy iw nelkest schreven, dat medegheven willen, an de sake mit den andern radessendeboden daer komende van iuwer wegen mit vuller macht to sprekende, wo me dat best voreneme mit dem paymente eder dat aftebringende edder in dessen steden to vorbedende edder wat d{ae}r ane nuttest ged{ae}n sy. ♦ Screven under unsem secrete des vrigdages vor letare Ierusalem 1407.

Radmanne der stad Lubike.

Oversættelse

Venlig hilsen og hvad vi formår af godt forudskikket. Kære venner. Angående den dårlige mønt, som bliver slået i Danmark til forfang og skade for hansekøbmanden og hansestæderne, begærer vi indtrængende af Eder, at I til mødet, som skal være her i vor stad otte dage før næstfølgende vor herres himmelfart, som vi for nylig skrev til Eder, vil give Eders rådsfæller lov at tale med fuldmagt i sagen med de andre rådssendebude, der kommer dertil på Eders vegne, hvordan man bedst kan angribe sagen med mønten, enten fjerne dem eller forbyde dem i disse stæder, eller hvad det er nyttigst at gøre. Skrevet under vort sekret fredag før Letare Jerusalem 1407.

Rådmænd i staden Lübeck.