1407. [Omkring 4. marts]. Lübeck


Det lybske råds svar på foregående nummer.

Arkivalske oplysninger og udtog efter Die Chroniken der deutschen Städte l.l.:

Tekst

.....

Item umme tho rechtverdigen umme dat bose gelt unde umme de munte: des is de rat ok begerende, oft man wene wete, de dar schultich an is, dat man den apenbare; so will de rat dat gerne rechtverdigen unde richten unde mit Peter Huke also gerne bestellen, dat he nene wessel holde.

.....

Oversættelse

.....

Fremdeles angående at dømme vedrørende de slette penge og mønter; dette begærer rådet, at hvis man kender nogen, der er skyldig deri, at man så afslører ham; så vil rådet gerne dømme og straffe ham og gerne ordne det med Peter Huke, at han ikke skal have nogen pengeveksling.

.....