1407. 8. marts.


Hr. Anders Olufsen af Næsby, hans hustru Margrete og hendes broder Henneke Ahlefeld skøder deres rettighed i Krønge til dronning Margrete.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Primo eth breff aff her Anders Olsøn aff Nesby och hans husfrv frv Margarete och hennes broder Henneke van Aleuelde at the vplade och skøte drotning Margrete all theris rettigheit i Krøginghe och i alle thes tilliggelse och all theris rettigheit i gotz i Danmark som the finge effter theris fader her Benedictus van Aleuelde. ♦ Datum anno domini mcd septimo feria quarta post dominicam Letare.

Ittem ett skøde breff som Anders Oluffzenn aff Nesbye riidere oc hans hustru oc theris met arffuinge haffuer sold dronning Margrette theris gard Krøginge met mere gods i Laalandt ligendes. ♦ Anno domini 1407.

Oversættelse

Først et brev udstedt af hr. Anders Olufsen af Næsby, hans hustru fru Margrete og hendes broder Henneke Ahlefeld, hvorved de oplader og skøder dronning Margrete al deres rettighed i Krønge og alt dens tilliggende samt al deres rettighed i gods i Danmark, som de fik efter deres fader, hr. Bent Ahlefeld. Givet i det Herrens år 1407 onsdag efter Lætare.

Fremdeles et skødebrev, at Anders Olufsen af Næsby, ridder, og hans hustru og deres medarvinger har solgt dronning Margrete deres gård Krønge med mere gods, som ligger på Lolland. I det Herrens år 1407.