[1407. Omkring 9. marts].


Hr. Anders Olufsen af Næsby skøder Krønge hovedgård og al ret på Lolland til dronning Margrete.

Tekst efter registraturen

Tekst

Ittem et skøde breff oc en vidisze ther efftter met flere skøde breff oc pant breff som her Hans[1] Oluffsen af Nesby haffuer giort droning Margrete Krøinge hoffuit gard oc all then rettighed y Lollandt.

1. Hans] læs Anders, cf. nrr. 53 og 55. .

Oversættelse

Fremdeles et skødebrev og en vidisse derefter med flere skødebreve og pantebreve, som hr. Anders Olufsen af Næsby har gjort dronning Margrete (vedrørende) Krønge hovedgård og al den rettighed på Lolland.