1407. 15. marts. Gerdrup


Peder Snubbe i Gerdrup oplader sin del af Borup til hr. Anders Jakobsen Lunge.

Tekst efter Aa

Tekst

Itt breff, att Peder Snubbe i Gierdrup oplader her Anders Iacopszøn Lunge i Gundersløff lidle sin deell y Borrup gade oc hesthauenn i xii aar for wederlag. ♦ Dat. Gierdrup tisdag nest for palme syndag, mcdvii.

Oversættelse

Et brev, at Peder Snubbe i Gerdrup oplader hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille sin del i Borup gade og hestehave i 12 år mod vederlag. Givet på Gerdrup tirsdag før palmesøndag 1407.