1407. 16. marts.


1407. 16. marts, Reg. Dan. nr. *4072, almuen i Kind herred meddeler kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete, at den har valgt Bo Knutsson til herredshøvding efter faderen Knut Bosons død, og beder dem give deres samtykke, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne svenske forhold.