1407. Omkring 3. april. Lübeck


Povl Swans erkender at skylde brødrene Gerhard og Henrik van dem Polle fra Ribe 112 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Pawel Swans coram libro recognouit se teneri Gherardo et Hinrico fratribus dictis van dem Polle. de Ripen ex parte sua et socii sui Vlasaker in centum et duodecim marcis Lubicensibus ab hinc ultra ad duos annos proxime subsecuturos persoluendos pro quibus una cum dicto Paulo. Didericus van Aasten. Hinricus Nyp et Hans van Brynen coniuncta manu pro se et suis heredibus fideiusserunt/ ♦ Gerardus van dem Polle recognouit quod Tidericus van Aasten et Hinricus Nip sibi illam summam sufficienter persoluissent ♦ Tidericus Aesten et Nyp predictus iusserunt deleri istud ultimum.

Oversættelse

Povl Swans erkendte over for bogen, at han skylder Gerhard og Henrik, brødre, kaldet van dem Polle, fra Ribe 112 mark lybsk på sine og sin fælle Vlasakers vegne, at betale (i løbet af tidsrummet) herfra og de to næstfølgende år, for hvilke Didrik v. Osten, Henrik Nip og Hans van Brynen med sammenlagte hænder har stillet sikkerhed for sig og deres arvinger sammen med nævnte Povl. Gerhard van dem Polle erkendte, at Didrik v. Osten og Henrik Nip på fyldestgørende måde havde betalt ham den sum. Didrik Osten og fornævnte Nip befalede, at dette sidst skulle slettes.