[1407. Omkring 9. april].


Biskop Bo af Århus og kapitlet sammesteds kvitterer for 4000 mark lybsk.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem biscop Boes oc capittells breff som lyder at Samszø oc thet slot Kallø er thennom redeligen aff løist aff dronning Margrete oc et [1] therris quitte breff paa fiere thussinde marck Lubsch mett flere breffue som ther om lyder.

1. capittells breff som lyder at Samszø oc thet slot Kallø er thennom redeligen aff løist aff dronning Margrete oc et ] = nr. 67.

Oversættelse

Fremdeles biskop Bo og kapitlets .....[A]deres kvitteringsbrev på fire tusind mark lybsk med flere breve, som lyder derom.

A. herefter er udeladt registreringen af biskop Bos brev af 1407. 9. april om Kalø, jf. nr. 67.