(1)407. 10. april. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Hanserec.:

Tekst

Anno domini 407 dominica misericordia domini domini nuncii consulares ciuitatum Thorun, Elbing, Danczk ..... Marienburg congregati, hec infrascripta pertractarunt.

<1-7> .....

<8> Item von Leembeken wegen ist im befolen, de sache syner tzusproche tzu den steten tzu setzen, als verre her der sache von des schaden wegen, den syn vater disem lande getan hat, by den zelben steten bliben welle.

<9> Item umme das payment in Denemarken ist im befolen, volgich tzu synde den stetin tzu Lubic komende und was sie n{ue}tzlichst und best dorynne derkennen.

<10-18> .....

Oversættelse

I det Herrens år 1407 på søndag misericordia domini aftalte sendebudene fra byerne Thorn, Elbing, Danzig ..., der var forsamlet i Marienburg, følgende:

<1-7>.....

<8> Fremdeles angående Lembek er det befalet ham at føre sagen om hans retskrav med stæderne, så vidt som han vil underkaste sig afgørelsen fra de samme stæder i sagen om den skade, som hans fader har påført dette land.

<9> Fremdeles angående mønten i Danmark er det befalet ham at adlyde stæderne, der kommer til Lübeck, og gøre, hvad de finder er nyttigst og bedst i den sag.

<10-18>.....