1407. 14. april.


Jens Rampe, borger i Randers, skøder al sin bebyggede og øde jord i sankt Olufs sogn i Århus til hr. Jens Stigsen, evig vikar ved kirken i Århus.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Rampi ciuis Randrusiensis salutem in omnium saluatore ♦ Notum facio uniuersis presentibus et futuris quod recognosco me honorabili uiro latori presencium domini Iohanni Stigoti perpetuo uicario ecclesie Arusiensis omnem terram instauratam et desolatam quam inhabitat pronunc quidam Michael Skyttæ in parrochia sancti Olaui ad partem occidentalem Arws sitam cum omni iure hereditario michi aduoluto uendidisse alienasse et ad perpetuam possessionem scotasse per presentes et competens precium et pecuniam sufficientem ab eodem domino Iohanne totaliter percepisse terra pro eadem ♦ Insuper obligo me et heredes meos ad appropriandum et disbrigandum predicto domino Iohanni Stigson uel suis heredibus predictam ab impeticione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum dominorum Nicolai Buze Eskilli Ione canonicorum Arusiensium Petri Skyttæ Erici Litlæ et Iohannis Petri ciuium ibidem presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcdvii die Tyburcii et Valeriani martirum beatorum\

Oversættelse

Jens Rampe, borger i Randers, til alle, der ser dette brev, hilsen med alles Frelser. Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg til den hæderlige mand, nærværende brevfører, hr. Jens Stigsen, evig vikar ved kirken i Århus, har solgt, afhændet og med dette brev skødet til evig besiddelse al den jord, beboet og øde, som en vis Mikkel Skytte for tiden bebor, beliggende mod vest i sankt Olufs sogn i Århus, og som ved arveret er tilfaldet mig, og jeg har fuldt ud modtaget passende betaling og tilstrækkelig mange penge af samme hr. Jens for denne jord. Yderligere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og frigøre fornævnte hr. Jens Stigsen eller hans arvinger fornævnte (jord) mod tiltale fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd herrerne Niels Busse og Eskil Jonsen, kanniker i Århus, Peder Skytte, Erik Lille og Jens Pedersen, borgere sammesteds. Givet i det Herrens år 1407 på martyrerne sankt Tiburtius' og sankt Valerians dag.