1407. 15. april. S. Pietro i Rom


Pave Gregor 12. eftergiver alle, der besøger sankt Nikolaj kirke samt sankt Gertuds kapel i Køge på en række hellige dage eet år og 40 dage samt på ottendedagene 100 dage af den dem pålagte kirkebod.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei) [1] uniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem (et apostolicam benedictionem) [2] . ♦ Licet Licet is (de cuius munere uenerit ut sibi a suis fidelibus digne et laudabiliter seruiatur de abundancia sue pietatis que merita supplicum excedit et uota bene seruientibus sibi multo maiora retribuat quam ualeant promereri nichilominus tamen desiderantes domino populum reddere acceptabilem et bonorum operum sectatorem fideles ipsos ad complacendum ei quasi allectiuis muneribus indulgenciis uidelicet et remissionibus inuitamus ut exinde reddantur diuine gracie apciores) [3] . ♦ Cupientes igitur ut parrochialis ecclesia sancti Nicolai in uilla Cok et capella sancte Gertrudis prope cimiterium eiusdem ecclesie consistens Roskildensis diocesis a Christi fidelibus congruis honoribus frequententur ac etiam conseruentur/ et ut fideles ipsi eo libencius causa deuocionis confluant ad easdem ecclesiam et capellam et ad conseruacionem predictam promptius manus porrigant adiutrices quo ex hoc ibidem dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus uere penitentibus et confessis qui in natiuitatis circumcisionis epyphanie resurrectionis ascensionis et corporis domini nostri Ihesu Christi ac penthecostes/ necnon in natiuitatis annuntiacionis purificacionis et assumpcionis beate Marie uirginis gloriose et natiuitatis beati Iohannis baptiste ac predictorum Petri et Pauli apostolorum necnon dedicacionum earundem ecclesie et capelle festiuitatibus ac celebritate omnium sanctorum/ et per ipsarum natiuitatis circumcisionis epyphanie resurrectionis ascensionis et corporis domini necnon natiuitatis et assumpcionis beate Marie ac natiuitatis beati Iohannis baptiste ac Petri et Pauli apostolorum predictorum festiuitatum octauas et per sex dies dictum festum penthecostes immediate sequentes/ ecclesiam et capellam predictas deuote uisitauerint annuatim et ad eandem conseruacionem manus adiutrices porrexerint ut prefertur singulis uidelicet festiuitatum ac celebritatis unum annum et quadraginta dies octauarum uero et sex dierum predictorum diebus quibus ecclesiam et capellam predictas uisitauerint et manus adiutrices porrexerint ut prefertur centum dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus presentibus post decennium minime ualituris/ ♦ Uolumus autem quod si alias ecclesiam et capellam predictas aut alteram earum uisitantibus uel ad conseruacionem huiusmodi aut earum fabricam seu reparacionem manus porrigentibus adiutrices uel alias inibi pias elemosinas erogantibus uel alias aliqua alia indulgencia in perpetuum uel ad certum tempus nondum elapsum duratura per nos concessa fuerit huiusmodi presentes littere nullius existant roboris uel momenti/ ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum decimoseptimo kalendas maii anno primo/

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei) ] Gregorius etcetera Aa. . 2. salutem (et apostolicam benedictionem) ] salutem etcetera Aa. . 3. Licet is (de cuius munere uenerit ut sibi a suis fidelibus digne et laudabiliter seruiatur de abundancia sue pietatis que merita supplicum excedit et uota bene seruientibus sibi multo maiora retribuat quam ualeant promereri nichilominus tamen desiderantes domino populum reddere acceptabilem et bonorum operum sectatorem fideles ipsos ad complacendum ei quasi allectiuis muneribus indulgenciis uidelicet et remissionibus inuitamus ut exinde reddantur diuine gracie apciores) ] Licet is etcetera Aa. .

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen og apostolisk velsignelse. Skønt han, hvis gave det er, at hans troende på værdig og priselig måde kan tjene ham, af sin rige kærlighed, som overgår de bedendes fortjenester og ønsker, giver dem, der tjener dem på en god måde, langt mere til gengæld, end de kan fortjene, indbyder vi dog ikke desto mindre så at sige med lokkende belønninger, nemlig aflad og syndsforladelse - i ønsket om at gøre menigheden velbehagelig for Gud og tilhænger af gode gerninger - disse troende til at være ham til behag, for at de derved kan gøres mere egnede til den guddommelige nåde. Da vi altså ønsker, at sognekirken sankt Nikolaj i byen Køge og sankt Gertruds kapel, der ligger nær kirkegården ved samme kirke i Roskilde stift skal opnå passende hædersbevisninger og ligeledes bevares, og at disse troende desto hellere for fromhedens skyld skal strømme til samme kirke og kapel og redebont række en hjælpende hånd til fornævnte bevarelse, jo mere overstrømmende de ser sig vederkvæget ved den himmelske nådegave sammesteds som følge heraf, eftergiver vi barmhjertigt i tillid til Gud den almægtiges barmhjertighed og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' myndighed alle, der oprigtigt angrer og bekender deres synder, og som hvert år fromt besøger fornævnte kirke og kapel på juledag, nytårsdag, helligtrekongersdag, påskedag, Kristi himmelfartsdag og Vor Herre Jesu Kristi legemsdag og pinsedag samt på den strålende jomfru sankt Marias fødselsdag, bebudelsesdag, renselsesdag og himmelfartsdag og sankt Hansdag og fornævnte apostle Petrus' og Paulus' dag samt samme kirke og kapels indvielsesdage og alle helgensdag og gennem de otte dage efter denne juledag, nytårsdag, helligtrekongersdag, påskedag, Kristi himmelfartsdag og Herrens legemsdag samt sankt Marias fødselsdag og himmelfartsdag og sankt Hans dag og fornævnte Petrus' og Paulus' dag og gennem de seks dage, der følger umiddelbart efter nævnte pinsedag, og rækker en hjælpende hånd til samme bevarelse som fornævnt på hver enkelt fest- og helligdag eet år og 40 dage, men på ottendedagens og de seks dage efter fornævnte dage, på hvilke de besøger fornævnte kirke og kapel og rækker en hjælpende hånd som fornævnt, 100 dage af den dem pålagte kirkebod, idet dette brev ingenlunde skal have gyldighed efter ti års forløb. Men det er vor vilje, at hvis vi iøvrigt har tilstået dem, der besøger fornævnte kirke og kapel eller den ene af dem eller rækker en hjælpende hånd til disses bevarelse eller til deres bygningsfond eller istandsættelse eller iøvrigt sammesteds udreder fromme almisser eller iøvrigt nogen anden benådning, der skal vare til evig tid eller til et bestemt tidspunkt, der endnu ikke er indtruffet, skal dette brev være uden styrke eller betydning. Givet ved S. Pietro i Rom den 15. april i vort (pontifikats) første år.