1407. 23. april.


Vidisse af biskop Peder af Roskildes brev, hvormed han kvitterer dronning Margrete for al tvist, der har været mellem Roskilde bispestol og kongedømmet.

Tekst efter reg

Tekst

Item transscriptum aff biscops Pethers oc capitels breff i Roskilde at the lade drotning M[1] oc hennes effterkommere koninger i Danmark quitt ledwghe oc orsaghe fore all skildning geld skade maning oc attalen. ♦ Anno domini mcd septimo <die>[2] beati Georgii datum.

1. M] = Margrete. . 2. <die>] mgl. registraturen.

Oversættelse

Transskript af biskop Peders og kapitlet i Roskildes brev, at de lader dronning Margrete og hendes efterkommere som konger i Danmark kvit, ledige og sagesløse for al tvist, gæld, skade, maning og tiltale. Givet i det Herrens år 1407 på den hellige Georgs (sankt Jørgens) dag.