1407. 2. maj.


Rådmændene i staden Lübeck meddeler kommendatoren i Elbing, stedfortrædende højmester, at de ikke er i stand til at sende udsendinge til forhandlingerne i Øresund.

Tekst efter Hanserec. l.l.:

Tekst

Vnsen vrundliken willen der behegelicheit vorscreuen ♦ Ersame leue vrund ♦ Alse gi vns gescreuen hebben van enem dage den iuwe homeister guder dechtnisse mit der hochboren furstynnen vrowe Margareten konigynnen van Denemarken geramet hadde etcetera van vns begherende dat wi de vnsen den de degedinge witlik sin to dem suluen dage senden willen in den Orsund achte dage na pinxsten negestkomende dar up willet weten dat de gemeene stede van der hense vmme de tiit vten hir in vnser stat eene dachuart holden werden also dat wi sere vnleddich werden wesen vm der suluen dachuart vnde ok vm vele anderer zake willen ♦ Iodoch wille wi iuw hir van binnen kort vnsen willen bi vnsen egenen beden wol scriuen willet ok dessen iegenwardigen iuwen boden nicht vorkeren dat he eene wyle hir toghert is wente he dar nene schult ane heft men wi konden ene nicht eer vorderen ♦ Screuen vnder vnsen secrete des mandages na vocem iocunditatis mccccvii.

Ratmanne der stad Lubeke.

Oversættelse

Vort venskabelige ønske om Eders velbefindende forudskikket. Ærede kære ven. I har tilskrevet os om et møde, som Eders højmester i salig ihukommelse havde aftalt med den højbårne fyrstinde, fru Margrete, dronning af Danmark etc, hvor I begærede af os, at vi ville sende vore, som kender til forhandlingerne, til Øresund otte dage efter næstkommende pinse, dertil skal I vide, at hansestæderne til den tid vil holde et møde her i vor by, således at vi vil være meget optaget på grund af det samme møde og også på grund af mange andre sager. Dog vil vi visselig inden for kort tid skrive vor vilje til Eder ved vort eget bud, og I skal heller ikke bebrejde dette Eders nærværende bud, at han er blevet opholdt en stund her, thi han har ingen skyld deri, men vi kunne ikke sende ham af sted tidligere. Skrevet under vort sekret mandag efter Glædens Stemme 1407