1407. 9. maj. Opensten


Biskop Brynjulf af Skara erklærer, at han vil lægge lige så meget i værdier tilbage, som han har fjernet i guld fra kisten i sakristiet i sankt Peders kirke i Lödöse efter hr. Haralds død, og giver ridderen hr. Abraham Brodersen løfte på, at det skal stå til dronning Margretes rådighed.

Udtog efter A