1407. 27. maj.


Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck erklærer, at Johan Bentlage, kong Albrechts kansler, i deres nærværelse har erkendt at have modtaget 8000 mark lybsk af Gerhard, møntmester i Næstved, i overensstemmelse med løfterne fra mødet i Flensborg.

Tekst efter A:

Tekst

Wy borghermeistere vnde radmanne der stad Lubeke bekennen vnde betugen openbare vor alleswene in dessem vnsem breue dat vor vns qwa[m] vp den dach des datum des breues/ de erbare man her Iohan Bentlaghe kentzeler des hochghebornen vorsten koning Albertes hertogen to Mekelenborch greuen to Zwerin to Stargarde vnde to Rostok here vnde bekande openbare. dat mester Gherd muntmester to Nestwede eme to danke vnde tor noghe van sines heren wegene vorscreuen beret vnde betalet hadde achtedusend mark lubesch in sulken peningen vnde můnte also hiir in der stad genge vnde gheue sind in deme huse dar her Henningh van Rentelen deme god gnade inne wonede van der riddere wegene de gelouet vnde bebreuet hadden to Vlensborch dit vorscreuene gelt to betalende twusschen desser tiit vnde sunte Iohannes daghe neghest komende vnde de sulue her Iohan antworde deme vorscreuene mester Gherde den openen bref den de riddere vnde borghen vorscreuene vppe dat ghelt gegeuen hadden vnde dar to ene qwitancie dar mede he de suluen borghen leddich vnde loes leet van des vorscreuenen geldes wegene. vnde vor dat inlegher dat de borghen gelouet hadden. eft dat gelt nicht hadde betalt worden. ♦ Vnde dat alle desse vorscreuene stucke also vor vns gehandelt sint also vorscreuen is. so hebbe wi vnse ingesegel mit willen vnde witschop vmme vulbort willen hern Iohans des kentzelers vorscreuen an dessen bref hengen laten/ De gescreuen is na godes bort veerteynhunderd iar dar na in deme seueden iare des neghesten daghes na des hilghen. lichnames daghe\

Oversættelse

Vi borgmestre og rådmænd i staden Lübeck erkender og bevidner åbenbart i dette vort brev for enhver som helst, at på dagen for brevets dato kom den hæderlige mand hr. Johan Bentlage, kansler for den højbårne fyrste kong Albrecht hertug af Mecklenburg greve af Schwerin, herre til Stargard og til Rostock, til os og erkendte åbenbart, at mester Gerhard, møntmester i Næstved, med tak og til fuld tilfredshed på sin herres vegne havde udredt og betalt ham 8000 mark lybsk i sådanne penge og mønter, som er gangbare her i staden i det hus, hvor hr. Henning van Rentelen, hvem Gud være nådig, boede, på de ridderes vegne, som i Flensborg havde lovet og givet brev på at betale de førnævnte penge mellem denne tid og næstfølgende sankt Johannes dag, og den samme hr. Johan overdrog den førnævnte mester Gerhard det åbne brev, som de førnævnte riddere og kautionister havde udstedt angående pengene, og dertil en kvittering, hvormed han lod de samme kautionister kvit og frie med hensyn til de førnævnte penge og for det indlager, som kautionisterne havde lovet, hvis pengene ikke var blevet betalt. Og at alle disse førnævnte punkter er blevet behandlet i vort nærvær, som skrevet ovenfor, derpå har vi med vilje og vidende ladet vort segl hænge på dette brev med samtykke fra hr. Johan den førnævnte kansler. Det brev der er skrevet efter Guds fødsel 1400 år, derefter i det 7. år den næste dag efter den hellige legemsfests dag.