1407. 31. maj.


Mats, kannik i Linköping og provst i Sunnerbo, skøder Rönnäs og to gårde i Vedåsa til ridderen hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter A

Tekst

Iak Mattis kanik i Lynkøphingæ oc proghost i Synderbo kennes met thettæ mit opnæ breff at iak met ia och gothwiliæ hawer vnt skøt vpladit oc afhent hetherlik man oc ærlik hærræ Abram Brothersson ridder al min rættigheet som mik til arf fiel æfter hustrw Ælinæ Ingemarsdotter Guth hennæ siæl hawæ swo som ær i alt Rønæs i Agunnærydz sogn och twa gorthæ i Wegaasæ i sammæ sogn met al tilliggelsæ swa som ær i wadæ oc thørræ innen gordz oc vden oc enktæ vnden taghit som til thet for gotz ligger oc til hawer leghit off alder fran mik oc fran minæ arwæ vnder for hær Abram Brothersson oc hans arwæ til ewerdelik eghæ. Til meræ wissæ oc bethræ forwarning at thettæ forscrifnæ skal stathukt oc fast bliwæ i allæ madæ oc vgenkallælikt tha hawer iak Mattis for henkt mit inziglæ for thettæ mit opnæ breff met wiliæ oc widskap. Oc bether iak Pæther Nielsson hæritzhøfthing i Sønderbo oc Pæther Bosson at the hengæ therres inziglæ hær faræ til widnesbyrd. Datum anno Domini m°cd° septimo feria tercia proxima post festum corporis Christi