[1407]. 15. juni. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger the Exchequer at afregne med dronning Filippas tidligere garderobemester vedrørende dennes udgifter til diverse klæder til dronningen.

Tekst efter A:

Tekst

Henri par la grace de dieu roy Dengleterre et de France et seignur Dirlande As tresorer barons et chamberlains de nostre eschequer saluz. ♦ Nous vous mandons que vous acontez duement ouvec nostre ame clerc Richarde Clifforde nadgairs garderober assignez par nous et nostre consail a nostre treschiere tresamee file Phelippe royne de Danmark de Swece et de Norwaye par son serement/ sibien de touz maners receitz par lui receuz a cause de son dit office come de touz maners acettes coustages et despenses necessairs par lui faitz en mesme office entour la faisure des robes et garnementz litz lintheux et autres choses et apparaile necessairs sibien par nostre dite file seignurs et dames/ come pur autres en sa compaignie vers les dictes parties a Danmarke parentre le quatezszisme iour de juyllet lan de nostre regne septisme/ quel iuor le dit Richarde receuia charge du dit office et le tierz iour de [----- ]embre adonques prochein ensuant. quel iour il deliuera toutes les choses de son office vers nostre dit [-----] endenture a la cite de Loundez en les dictes parties de Danmark a[-----]s les oszosails de [-----] file illoeques au roy de Danmark et Norwaye et Swece par ordennance [-----] nous et de nostre consail fferant a lui due allouance pur son dit [--]nent [sibien de touz] maners faittes coustages et despenses de draps dor et de soy draps leyne pe[-----] per[ls et] dautres diuerses choses et apparails liu[ere]z et dispenduz [- ----] garnementz litz lintheux couerchiefs et autres apparail et necessairs de nostre dite f[ille] de sa chambre en le dit temps et dautres seignurs et dames [damoisselles] et chiualers et esquirs clercs ministralles valletz va[--]ons et pages pur lour liuerees encountre laler de nostre dite file as parties susdites en semblement ouec vynt liueres [-----]ney regarde pur se coustages et [trauaill]es queux le susdit Richarde auoit en son dit office [-- ---] les temps susdites puis tanque al darrein iour de januer lan de nostre regne oytisme quel iour il arriua en Engleterre a Sarburgh as parties susdites Et de ce que lui ferraz trouez resonablement duz par le dit aconte vous auantdites tresorer et chamberlains lui facez auoir paiement de nostre tresor sicome reson est ♦ Don suoz nostre priue seal a Westminster le xv iour de juyn lan de nostre regne oytisme/.

Oversættelse

Henrik, af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre over Irland, til skatmesteren, baronerne og kammerherrerne for Vort skatkammer. Vi befaler, at I med højtærede magister Richard Clifford, forhenværende garderobemester, anvist af Os og Vort råd til Vor højtærede datter Filippa, dronning af Danmark, Sverige og Norge, under edsaflæggelse og på behørig vis afregner for alle hans indtægter i embeds medfør, samt for alle de udgifter og nødvendige omkostninger, han har haft i samme embede i forbindelse med fremstilling af kjoler, klædedragter, glatte sengeklæder og andre uundværlige ting og tilbehør, både for vor datter, visse herrer, damer og andre i hendes følge i Danmark, i perioden mellem den 14. juli i Vort 7. regeringsår, hvor denne Richard tiltrådte sit embede, og den 3. […]ember samme år, hvor han afleverede alt, hvad der hørte til embedet, til Vor […] i Lund i Danmark [...] bryllup datter til kongen af Danmark, Norge og Sverige på befaling […] af Os og Vort råd. Derved bedes I udbetale det ham tilkommende beløb for hans […], både for alle mulige udgifter og omkostninger vedrørende guld- og silkestoffer, klæder, uld, […], perler og diverse andre ting og tilbehør, som er blevet leveret og anvendt til […] klædedragter, glatte sengeklæder, hovedbeklædninger og andet udstyr, der i dette tidsrum har været nødvendigt for Vor datter i hendes kammer og for andre herrer, damer, frøkener, riddere, væbnere, magistre, gejstlige, tyende, [?], og pager til deres påklædning under Vor datters rejse til dette land, samt 20 pund […] i betragtning af de udgifter og det besvær, som Richard havde i embeds medfør […] i det omtalte tidsrum, indtil den sidste dag i januar i Vort 8. regeringsår, hvor han ankom til Scarborough i England. Det beløb, som der ved denne afregning vil fastsættes som rimeligt tilgodehavende for ham, bedes I som skatmester og kammerherer at udbetale til ham. Givet under Vort personlige segl i Westminster den 15. juni i vort 8. regeringsår.