1407. 18. juni. Ribe byting


Tingsvidne af Ribe byting om, at Josef Jensen på tinge har bevist, at Johan Greverod har pantsat ham en toft på sankt Johannes Holm mellem Bredegade og åen, hvorfor den tildømmes ham.

Tekst efter A:

Tekst

Wytlik sy allen guden luden de dessen breff zeen horen eder lezen. dat wy Godeke Bake borgermesteere Tuli Riggilsson Iohan van Bork Pawel Tidemansson Iess Brammesson. Anders Henricsson. radmen to Ripen. vnde Ricmer Mayesson borger dar sulues. betughen. openbare an dessen breue dat wy weren vp vnsen bydinghe in dem iare na vnses heren ghebort dusent veerhunders vp dat seuede vp den dinghdagh neest vor sancte Iohannes babtisten daghe dar was vor vns vnde vor menighen guden luden Iosep Iensson vnde hadde dar vullenkomen bewisinghe to dat Hans Greuerode em ene toft hadde to pande set de liggende is. vp sancte Iohannes Holm vp der oster side van der state de Bredegathe heten is. vnde also langh alse van der strate an voret. neder to der aa. vnde vortmer achteyn ellen breet van den ouersten ouere des grauen dar de graue ersten beginet neder to gande vnde so al by der strate to metende. ♦ Desse vorscreuene erde heft de sulue Iosep rechtelike na vnser stades rechte vorvolghet vnde heft se vp gheboden na vnser stades rechte vnde wurd se em nicht af gheloset en wart ♦ So is se em myt allen rechte to ghedomit vnde sinen eruen to ewighen tiden to besittende alse vnser stades recht vt wiset ♦ Dyt seghe wy vnde horden vnde hebben des to tughe vnse ingesegele vor dessen breff ghehenghet ♦ Datum anno die quibus supra.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle gode folk, som ser, hører eller læser dette brev, at vi Gødike Bake, borgmester, Tule Rigelsen, Johan von Bork, Povl Tidemansen, Jens Bramsen, Anders Henriksen, rådmænd i Ribe, og Rikmar Maiesen, borger sammesteds, i dette brev åbenbart bevidner, at vi var på vores byting i det år efter vor Herres fødsel 1407 på tingdagen lige før sankt Johannes døberens dag. Der kom Josef Jensen frem for os og mange gode folk og havde fuldkomment bevis for, at Johan Greverod havde pantsat ham en toft, som ligger på sankt Johannes holm på den østlige side af gaden, som hedder Bredegade, og så langt som det måler fra vejen ned til åen og fremdeles en bredde af 18 alen fra den øverste bred af graven, der hvor graven begynder at gå ned og så lige ved vejen. Denne førnævnte jord har samme Josef efter vor stads ret retteligen taget i besiddelse gjort krav på og har opfordret til indløsning af den efter vor stads ret, og den blev ikke indløst. Så er den tilkendt ham og hans arvinger med al ret at besidde til evig tid som vor stadsret udviser. Det siger vi og hørte det og har til vidnesbyrd hængt vore segl på dette brev. Givet år og dag som ovennævnt.