1407. 24. juni.


Herman Mejer, borgmester i Wismar, kvitterer ridderen hr. Erik Bydelsbak for 200 mark lybsk, som han har betalt på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A:

Tekst

Vor allen luden de dessen breff seen edder horen lesen bekenne ik Hermen Meyer borgermester to der Wysmer. vnde tuge openbare vormyddest desser schrifft. dat de erwerdige duchtige ridder hern Erik van Budelsbak. de twe hundert Lubesche mark de he my besegelt hefft myt synem openen breue[a] van syner vrouwen wegene Margareten der koningynnen to geuende vnde to betalende. de suluen twehundert mark to danke. wol beret vnde betalet hefft. welker twyer hundert mark ik Hermen Meyer vorbenomet. dem irbenomeden hern Erik van Budelsbak late quyt leddich vnde los myt antwardinge desses breues[1] . ♦ Des to tuge so hebbe ik myn ingesegel myt witschop henghen laten an dessen breff de geschreuen vnde geuen is na godes bort dusent iaar veerhundert iar vnde dar na an dem soueden iare. up den dach sunte Iohannis Baptisten syner bort.

1. breues] tilføjet o.l. A. .
a. breue] kendes ikker.

Oversættelse

For alle folk, som ser dette brev elller hører det læse erkender jeg, Herman Mejer, borgmester i Wismar og bevidner åbenbart ved dette skrift, at den hæderlige dygtige ridder hr. Erik van Bydelsbak med hensyn til de 200 lybske mark, som han med sit åbne brev og segl har forpligtet sig til at give og betale på sin frue dronning Margretes vegne, har betalt og udredet til mig de samme 200 lybske mark, for hvilke 200 mark jeg førnævnte Herman Mejer kvitterer og lader den førnævnte herre Erik van Bydelsbak kvit ledig og fri med overdragelsen af dette brev. Til vidnesbyrd herfor har jeg med vidende ladet mit segl hænge på dette brev, som er skrevet og givet efter Guds fødsel 1400 år og derefter i det 7. år på dagen for Johannes Døberens fødsel.