1407. 26. juni.


Kong Erik 7. af Pommern tager Bosjø kloster under sin beskyttelse.

Tekst efter nil

Tekst

Kong Erickz åth Bosiø closter uthgiffne privilegia eller protectorial på desz godz och tienstefolk. ♦ Dat. die mensis iunii uicesimo sexto 1407.

Oversættelse

Privilegier eller beskyttelsesbrev, udstedt af kong Erik til Bosjø kloster, så dets gods og undergivne. Givet den 26. juni 1407.