1407. 29. juni. Sjællands landsting


Vidisse på Sjællands landsting af kansleren Morten m. fl.s. brev af 1289 28. januar.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Gørstingæ rector placiti generalis terre Selendie Iohannes Skawæ miles Iohannes Skyttæ de Sandby Torbernus Iennesson [1] de Ørsløf. østræ armigeri Iohannes Nielson [2] Paulus Ienneson [3] et Petrus Iacobi uillani Ringstadenses salutem in domino ♦ Notum facimus uniuersis presentibus et futuris nos sub anno domini m°cd° septimo[4] feria quarta proxima ante festum Processi et Martiniani in placito generali Sielendie[5] in nostra presencia et aliorum plurium fidedignorum dictum placitum protunc uisitancium presentes fuisse uidisse et diligenter audiuisse quasdam apertas litteras tenor qui sequitur de uerbo ad uerbum continentes ♦ Omnibus presens scriptum cernentibus Martinus illustris regis Danorum cancelarius[6] Petrus eiusdem domini dapifer (etc. = Dipl. Dan. 2. rk. III nr. 344). Quod uidimus et audiuimus publice protestamur in hiis scriptis et presentes litteras sigillorum nostrorum minime duximus roborandas ♦ Datum et actum anno die et loco quibus supra.

1. Torbernus Iennesson ] Thorbernus Iensson Aa. 2. Nielson ] Nyelsson Aa. 3. Ienneson ] Iensson Aa. 4. septimo] vii Aa. 5. Sielendie] Syelendie Aa. 6. cancelarius] = cancellarius .

Oversættelse

Jens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, Jens Skave, ridder, Jens Skytte af Sandby, Torben Jensen af Øster Ørslev, væbnere, Jens Nielsen, Povl Jensen og Peder Jakobsen, bymænd i Ringsted, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1407 onsdag før Processus' og Martianus' dag var vi til stede på Sjællands landsting og i nærværelse af mange andre troværdige mænd, som da besøgte nævnte ting, så vi og hørte omhyggeligt et vist åbent brev, hvis ordlyd her følger fra ord til andet: Mortin, kansler hos danskernes berømte konge, Peder, samme herres drost (o.s.v. = DRB. II 3 nr. 344). Hvilket vi med dette brev offentligt erklærer at have set og hørt, og vi lader yderligere dette brev bekræfte ved at hænge vore segl under. Givet og forhandlet år, dag og sted som ovenfor.