1407. 3. juli. Ystad


Broder Esger, provincial for franciskanerne i ordensprovinsen Dacia, optager skomagerlavet i Oslo blandt ordenens velgørere og giver dem del i dens fromme gerninger.

Tekst efter A:

Tekst

Christo deo deuotis personis omnibus et singulis de societate sutorum Osloie. frater Esgerus ordinis fratrum minorum prouincie Dacie minister et seruus. in dei filio pacem continuam cum salute ♦ Exigente uestre deuocionis affectu quo deum et ordinem nostrum dil<i>gitis[1] uos tamquam speciales benefactores et amicos nostri ordinis ad omnia suffragia fratrum nostre prouincie. uidelicet. Dacie Swecie ac Norwegie tenore presencium recipio plenam uobis participacionem bonorum omnium concedens tam post mortem quam in uita que per ipsos die noctuque. in missis. uigiliis. ieiuniis. oracionibus. predicationibus. laboribus ac aliis piis excerciciis operari dignabitur. clemencia saluatoris. ♦ Datum Ystadis. anno domini mocdo viio dominica infra octauam apostolorum Petri et Pauli. dum fratres ibidem fuerunt congregati.

1. dil<i>gitis] dilgitis A. .

Oversættelse

Broder Esger, provincial og tjener for franciskanerordenen i ordensprovinsen Dacia, til alle i Kristus, vor Gud, hengivne personer i skomagerlavet i Oslo vedvarende fred og frelse med Guds søn. I medfør af Eders hengivne kærlighed, hvormed I elsker Gud og vor orden, optager jeg Eder med dette brevs ordlyd som særlige velgørere og venner af vor orden til at støtte for brødrene i vor ordensprovins, nemlig Danmark, Sverige og Norge, idet jeg tilstår Eder fuld delagtighed i alle goder såvel efter døden som i livet, som ved frelserens mildhed skal værdiges at blive udført af disse dag og nat, under messer, vigilier, faster, bønner, prædikener, arbejder og andre fromme virksomheder. Givet i Ystad i det Herrens år 1407 søndagen inden ottendedagen efter apostlene Petrus' og Paulus' dag, mens brødrene var forsamlet sammesteds.