1407. 10. juli.


Konrad Leskow i Danzig meddeler højmesteren for den tyske orden, at dronning Margretes udsendinge har i sinde at indtræffe i Danzig i morgen for at få højmesteren i tale, og anmoder om at få at vide, om det er muligt.

Tekst efter A:

Tekst

Demutige beuelunge mynes getruwen undirtenygen willigen dinstes unde allis gud das ich tzu euwirn gnedigen gebothen tzu thunde vormag vorscrebin ♦ Erwirdigir groesmechtigir furste unde allirgnedichste liber herre ♦ Euwir furstliche wirdikeit boghere tzu wissen das eyn ritter unde her Wulff Wulfflam burgermeister vam Zunde sendebothen der frauwen konynginnen tzu Dennemarken tzu euwirn wirdigen genaden alse ittzunt eynen irer dyner tzu mir habin gesandt entpitende das sie morne uff den mittag hir wellen siin darumb begernde war das sie tzu euwirn wirdigen grosmechtikeiden mochten komen ♦ Bitte ich euwir furstliche wirdikeit dymuticlichen mit flise begernde das ir mir sunder sumen euwirn willen douon wellet losen wissen uff das sie sich dornoch richten w{ae}r sie tzu euwirn allirwirdigsten genaden sullen komen mogen wissen ♦ Gescrebin am suntage septem fratrum 1407 under mynem ingesegil.

Cunrad Letzkow tzu Dantzik.

Oversættelse

Ydmyg anbefaling af min trofaste underdanige villige tjeneste og alt godt, som jeg formår at gøre efter Eders nådige bud forudskikket. Ærede stormægtige fyrste og allernådigste kære herre. Eders fyrstlige værdighed skal vide, at en ridder og hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, sendebude fra fru dronningen af Danmark til Eders værdige nåde, nu har sendt en af hendes tjenere til mig, der meddeler, at de vil være her i morgen middag og derfor begærer at komme til Eders værdige stormægtighed. Jeg beder Eders fyrstlige værdighed med ydmyghed og med flid om uden tøven at lade mig Eders vilje i den sag vide, så de kan rette sig efter og kan vide, hvor de skal komme til Eders allerværdigste nåde. Skrevet på de syv brødres søndag under mit segl.

Konrad Leskow i Danzig.