1407. 18. juli. Schaacken


Højmesteren for den tyske orden erklærer over for staden Visby, der har udtrykt ønske om at forblive under ordenen, at det er uigennemførligt, efter at kong Albrecht har overgivet Gotland til kong Erik 7. af Pommern, og tilbyder i stedet, at befuldmægtigede fra byen kan deltage i de kommende forhandlinger med kong Erik.

Tekst efter Svenskt. Dipl.:

Tekst

Ersamen lieben getruwen ♦ Off desse cziet synt bey vns gewest mit eyme credencien brieffe[a] euwer sendeboten die wir gutlich vorhort habin vnd noch deme als sie von euwer wegen an vns haben gebrocht wie ir gerne by vns blieben wellet etcetera das danken wir euch fliesseclich als vnsern lieben getruwen vnd so vil an vns ist hetten wirs mit fugen vnd mit eren mocht getun wir hetten euch mit nichte obirgeben ♦ Nu ist euch lieben getruwen wissentlich wy wir itczunt von vil iarn vmme Godland vnd Wysb{ue} vaste tage gehalden haben mit grosser koste vnd czerunge die vnser orden dorvndir hath gethan dyselben tage nicht heymelich sunder alle czeit offenbar synt gehalden daz irs wol habth gewost vnd wy gefach man czu tagen [komen] ist so ist euwer in vnsern teydingen nye vorgessen sunder allewege sey wir so hoch vor euch als vor vns gewest vnde solde vns gar leyd seyn das wir euwer solden vorgessen haben went ir bey vns getan habth als bedirwe luthe das wir wol gnugig vnd dangksam von euch seynt ader noch der czeit das euch koning Albrecht von deme wir das land vnd stad in vorsaczunge haben obirgab vnd an den hern koning Erich von Dennemarken vnd an seyn riche weysete als ir vs der abeschrift euch letczt gesand wol habth vornomen noch solchim obirgeben musten wir mancherleye swere manunge lyden vnd clagen die obir vnsern orden gingen wie wir das land vnd stad czu vnrechte enthilden vnd do wir vns off vnsern houptman koning Albrecht nymme czihen mochten vnd vns ouch angeboten wart eyn moglichs vor das vnser czuthun das is vns gekost hatte konde wir mit eren nicht vorder noch lenger vns enthalden wir musten eyn moglichs offnemen dorinne wir euch doch als wir hoffen wol vorwaret haben ♦ Ouch hatte der here koning Erich nulich seyne botschaft bey vns gehabth vnd hath sich dirboten vns die beczalunge czuthun off vnser vrawen tage assumpcionis nehstkomende daz wir dorczu die vnsern ken Calmer senden vnd synt is alzo geteydinget ist zo haben wir im wedir entpoten das wirs thun wellen sunder vnsere boten die wir dorczu senden werden sollen czuvor ken Weseb{ue} czu euch faren vnd aldo von der stad vnd vom lande czu dem tage etliche mit in nemen die ir in geben werdet daz die bey den teydingen sien das euch volczogen werde alle ding als is geteydinget ist das ir bey euwern rechten vnd freyheiten blibth als ir die von alders habth gehath vnd das euch vorgeben sey alle vngnade etcetera ♦ Konnen denne die vnsern icht vorder beteydingen czu euwerm nutcze vnd fromen das sallen sie gerne thun vnd wellen in das metegeben ♦ Ouch lieben getruwen vmb das hus daz do gebuwet is wisset ir wol daz ir Arnold vnsern compan mit eime credencienbrieffe czu vns santet der von euwer wegen vmb dasselbe hus an vns warb daz euch nuczlich duchte der stad vnd deme lande das is gebuwet wurde wen is got gefuget das ir mit den vnsern czu dem tage komet wil man euch volczien als is geteydinget is daz ir bey euwern alden rechten vnd freiheiten bleybth so hoffen wir wol daz is euch vnschedelich sie dorczu euch die vnsern gerne behulffen sollen sien als sie vorderste mogen vnd in alle deme daz vns gefuglich vnd erlich ist czuthun wellen wir euch gerne alle tage daz beste helffen vnd rathen vnd io also bey euch thun das ir ab got wil befinden moget das wir euch mit truwen meynen cnd gemeynet haben ♦ Gegeben off vnserm husze Schoken am montage vor Marie Magdalene im xiiiiᶜ vnd viidem iare.

a. brieffe] kendes ikke.

Oversættelse

Ærede kære trofaste. På dette tidspunkt har Eders sendebude været hos os med en anbefalingsskrivelse, og vi har hørt venskabeligt på dem, og efter at de på Eders vegne har meddelt til os, hvordan I gerne vil blive hos os etc., så takker vi Eder med flid som vore kære tro venner, og så vidt det står til os, så havde vi gerne gjort det med føje og med ære, vi ville på ingen måde have svigtet Eder. Nu er det Eder bekendt, kære tro venner, hvordan vi nu i mange år har holdt faste møder om Gotland og Visby med store omkostninger og udgifter, som vor orden har udredet. De samme møder er ikke holdt hemmelige, men altid åbenbare, så I visselig har vidst besked om det og om hvor ofte man er kommet til møderne, og Eders er aldrig glemt i vore forhandlinger, men vi har altid været lige så højsindede over for Eder som over for os, og det skulle gøre os ondt, at vi skulle have glemt Eders, thi I har handlet hos os som brave folk, hvorfor vi visselig er tilfredse og taknemmelige mod Eder. Men efter den tid, da kong Albrecht, fra hvem vi har landet og staden i pant, opgav Eder og henviste til kong Erik af Danmark og hans rige, som I visselig har erfaret af den afskrift, der sidst blev sendt til Eder, efter sådan overgivelse måtte vi tåle mangen svær rykning og klage, som lød over vores orden, hvordan vi med urette holdt på landet og staden, og da vi ikke kunne påberåbe os vores høvedsmand kong Albrecht, og det også blev tilbudt os at gøre noget for vores sag, som det havde kostet os, kunne vi ikke mere eller længere med ære holde os tilbage, vi måtte foretage os noget, hvorved vi dog, som vi håber, visselig har sikret Eder. Endvidere havde kong Erik nylig haft sine budbringere hos os og har tilbudt at betale os pengene på følgende vor frues himmelfartsdag, hvis vi dertil ville sende vores til Kalmar, og siden det er aftalt således, så har vi igen meddelt ham, at vi vil gøre det, men vore bude, som vi vil sende dertil, skal først rejse til Eder til Visby og der tage nogle fra staden og fra landet med sig til mødet, som I vil give dem, at de skal være med ved forhandlingerne, således at alle ting bliver afsluttet for Eder, som det er aftalt, at I bliver i Eders rettigheder og friheder, som I har haft dem fra gammel tid, og at al unåde skal være Eder tilgivet etc. Hvis så vore kan opnå mere ved forhandling til Eders nytte og fromme, så skal de bestræbe sig på at gøre det, og det vil vi give dem med i opdrag. Endvidere kære tro mænd, angående huset, som er bygget der, så ved I visselig, at Eders Arnold sendte vore fælle med en anbefalingsskrivelse til os, der på Eders vegne meddelte til os angående det samme hus, at det syntes Eder nyttigt for staden og landet, at det blev bygget, thi hvis Gud føjer det så, at I kommer til mødet med vore, vil man beslutte at sikre Eder, som det er aftalt, at I bliver i Eders gamle rettigheder og friheder, og så håber vi visselig, at det er uden skade for Eder, hvortil vore gerne vil være Eder behjælpelige, så vidt de kan, og med alt det, som synes os passende og hæderligt at gøre, vil vi gerne alle dage hjælpe og råde Eder på bedste måde, og altid gøre således for Eder, at I, om Gud vil, kan erkende, at vi mener og har ment det i troskab mod Eder. Givet på vort slot Schaaken mandag før Marie Magdalene i det 1407 år.