1407. 22. juli.


Cecilie, enke efter Peder Knudsen, pantsætter sin brydegård i Rue til ridderen hr. Didrik Heest for 15 mark lybsk.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Zilæ relicta Petri Kanuti salutem in domino sempiternam ♦ Noueritis quod recognosco me et meos ueros heredes latori presencium domino Tiderico Hesten militi et suis ueris heredibus in quindecim marchis Lubicensibus monete in ciuitate Lubicensi currentis et datiue et in quinque marchis Lubicensibus monete Ottonie currentis et datiue ex iusto debito teneri et esse ueraciter obligatos/ die sancti Martini iam proximo instanti integraliter persoluendis/ tali condicione quod si dicto termino in soluendo defecero extunc ipsi domino Tiderico curiam meam uillicalem orientaliter in Wixlefrwthæ sub monte dicto Iærnbiergh sitam in qua Esgerus Iensson quondam residebat cum omnibus et singulis dicte curie adiacenciis humidis et siccis nullis demptis impignero per presentes. fructus et redditus omnes et singulos tam anno redempcionis quam annis intermediis ab ipsa curia prouenientes sine aliqua defalcacione debiti principalis totaliter percepturo/ donec dicta curia per me uel meos heredes ab ipso uel suis heredibus legaliter redimatur adiecto eciam quod quando michi aut heredibus meis dictam curiam redimere placuerit extunc terminus redempcionis. uidelicet. festum beati Martini sibi aut suis heredibus tribus diebus placitalibus proximis ante festum beati Iohannis baptiste in placito Skowbyheret lucide declaretur/ ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum. scilicet. domini Hennichini Pariis prioris apud sanctum Kanutum Roberti Ricquardi proconsulis Ottoniensis Iohannis Clementis et Clawes Iensson consulum ibidem presentibus <est appensum>[1] . ♦ Datum anno domini m cd septimo die beate Marie Magdalene.

1. <est appensum>] mgl. A. .

Oversættelse

Cecilie, enke efter Peder Knudsen, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. I skal vide, at jeg erkender, at jeg og mine rette arvinger i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevfører, hr. Didrik Heest, ridder, og hans rette arvinger for 15 mark lybsk i mønt gængs og gæv i staden Lübeck og 5 mark lybsk i mønt gængs og gæv i Odense som lovlig gæld, der fuldt ud skal betales til nu førstkommende Mortensdag på den betingelse, at hvis jeg svigter med betalingen til nævnte termin, da pantsætter jeg med dette brev til samme hr. Didrik min brydegård liggende øst i Rue under bakken kaldet Jernbjerg, hvorpå Esger Jensen fordum boede, med nævnte gårds tilliggender, alle og hvert enkelt, vådt og tørt, intet undtaget, idet han helt og fuldt skal oppebære frugterne og indtægterne, der kommer fra denne gård, såvel for indløsningsåret som for de mellemliggende år uden nogen afkortning i gældens hovedstol, indtil nævnte gård af mig eller mine arvinger lovligt indløses fra ham eller hans arvinger, med den yderligere tilføjelse, at når jeg eller mine arvinger ønsker at indløse nævnte gård, da skal indløsningsfristen, nemlig Mortensdag, klart forkyndes ham eller hans arvinger på de tre nærmeste tingdage før sankt Hans dag på Skovby herredsting. Til vidnesbyrd herom (er) mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Henneke Paris, prior ved sankt Knud, Robert Rikardsen, borgmester i Odense, Jens Klementsen og Klaus Jensen, rådmænd sammesteds, (hængt) under dette brev. Givet i det Herrens år 1407 på den hellige Marie Magdalenes dag.