1407. 28. juli. Holbæk


Fru Kristine, datter af hr. Erik Barnimsen og gift med Gevert Bydelsbak, skøder alt sit gods i Tuse og Ars herreder til ridderen hr. Hans Podebusk.

Tekst efter A:

Tekst

Ik vrowe Kerstyne her Erik Barnemessen dochter Gheuerd Budelsbackes husvrowe was god erer beyder zele hebbe bekenne vnde bethuge openbare in dessem breue dat ik myt mynen rechten erfnamen schøte vnde vorlate her Hans van Pudbuske rydder vnde sinen rechten erfnamen to ewigher tiid alle myn ghud in Zelande in Tuesherde vnde in Arsherde dat hir na screuen steyt Scharsholm vnde Scharsholmes fank Stockeberghe vnde Stockeberghes fank in Berstede vnde in Astorp vnde bekenne in dessem breue dat ik van em dar vor vul hebbe entfanghen to myner nøghe vnde danke em ghuder betalinghe ♦ Vortmer so vorbinde ik my vnde myne erfnamen em vnde sinen erfnamen dyt vorbenomede gud to vrygende vor alle ansprake ♦ To bekantnisse vnde to witlycheyt desses breues so hebbe ik myn ynghezeghel ghe henghet vor dessen bref vnde to ener tuchnisse so hebben erebare lude ere ynghezeghele mede ghe henghet vor dessen bref vmme myner bede willen alse hir na screuen stan her Iøns Anderssen her Volmer Iacopessen her Anders Iacopessen her Nyghels Basse her Hennynk Kabolt riddere her Herman Kopman prester ♦ De gheuen vnde screuen ys to Holebeke na godes bort veerteynhundert iar in deme zeueden iare in sunte Oleues auende.

Oversættelse

Jeg fru Kristine, datter af hr. Erik Barnimsen, hustru til Gevert Bydelsbak, hvis begges sjæle er hos Gud, erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at jeg med mine retmæssige arvinger til skøder og efterlader til Hans Podebusk, ridder og hans retmæssige arvinger til evig tid alt mit gods på Sjælland og i Tuse herred og Ars herred, som står skrevet herefter, Skarsholm og Skarsholmsfang og Stokkeberg og Stokkebergsfang i Bersted og Astorp og erkender med dette brev, at jeg af ham til fulde har modtaget god betaling, hvorfor jeg kvitterer med fuld tilfredshed. Fremdeles så forpligter jeg mig og mine arvinger til over for ham og hans arvinger at fri dette førnævnte god fra alle krav. Til sikkerhed og vitterlighed for dette brev, så har jeg hængt mit segl på dette brev, og til vidnesbyrd så har hæderlige folk også hængt deres segl på dette brev på min bøn, de folk som herefter står skrevet: hr. Jens Andersen, hr. Folmer Jakobsen, hr. Anders Jakobsen, hr. Niels Basse, hr. Henning Kabel, riddere, hr. Herman Kopman præst. Givet og skrevet i Holbæk efter Guds fødsel 1400 år i det 7. år på sankt Olavs aften.