1407. 2. august. Gunderslevlille


Hr. Erik Thomsen i Vinstrup skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.

Tekst efter Aa

Tekst

Item it breff, att her Erick Tomeszøn i Winstrup skøder her Anders Iacopszøn Lunge i Gundersleff lile Kulleuigis gaard i Reinstrup for wederlag. ♦ Datum Gundersleff lille sancti Staffens paffuis dag mcdvii.

Oversættelse

Et brev, at hr. Erik Thomsen i Vinstrup skøder hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille Kullevigs gård i Rejnstrup mod betaling. Givet på Gunderslevlille på paven sankt Steffens dag 1407.