1407. 26. august. Danzig


Ulrich von Jungingen, højmester for den tyske orden, klager til dronning Margrete over de tab, som en af hans undersåtter Tideman Irrgang har lidt i Danmark og beder hende være Tideman Irrgang behjælpelig.

Tekst efter Aa

Tekst

Der allirdurchluchten forstynne. vnd grosmechtigen vrawen/ Margarethen konyngynen czu Denemarken etcetera vnser gnedigen vrawen entpiten wir bruder Vlrich von Iungingen homeister dutschis ordens/ demutige beuelunge/ vnd willigen dinst czu aller konynglichim beheglichkeit beuor ♦ Allirdurchluchste forstynne hochwirdige gnedige vrawe vns hat nv abir vorbracht Tydeman Iiregan<g>[1] vnser armer getruwer/ vnd vndirsasse/ desser kegenwertige bewiser. wie her noch vil mwe vnd arbeit/ nicht moge entrichtet werden von dem erwirdigem in gote vater/ vnd herren/ herren Petro[2] biesschoff czu <R>aschilde[3] / des geldes das her vor in hath usgehebin/ vnd hat vns wol vnrichtet/ wie euwer durchluchtikeit mit sundirlichin gnadin in getrost habe/ weres das her rediliche bewysunge vorbrechte das her das geld hette usgegebin/ is solle im wol vorg{ue}tet vnd entscheidin werdin das geruche euwer konigliche groswirdikeit czu wissen/ das vor vns vnd vnsern gebitigern/ quomen vnser getruwen/ der stete hie czu lande vnd bekanten offenbar vor vns allen/ wie Tydeman Irregang vorben{ue}mpt lxiiii marc Pr{ue}sch/ hette vsgegeben czum Elbinge/ die Eynwalt Schonfelt/ von Danczk von seyns gefengnisse wegin/ von des vorgenanten herren bisschoffes wegen/ entpfing[4] czum Elbinge/ an gerettem gelde vnd dorobir/ so hette derselbe Tydeman ouch usgegeben liii marc Prusch/ vor segil vor anker vor cabel/ vor kyndirlon/ vor vitalia in das andir ior/ vnd sost vor alle anderen vsrichtunge des[5] schiffes/ das/ dem herren biesschoffe vorgenant von hynnen usgericht vnd bracht wort/ von wissen vnd willen/ vnsers vorfars seligis gedechnisses/ vnd der stete/ ♦ Hirvmbe gnedige frauwe bitten wir euwer durchluchte grosmechtikeit mit sunderlichin fliessegen begerlichin beten/ das ir vmbe gotes vnd vnser fliessegen[6] beten wille/ ouch gerucht den selbin Tydeman lassen seyn entpfolen/ vnd im hulfflich vnd redlich seyt[7] / das im semelich seyn gelt sundern lengern vorczog czugunge also entrichtet werde/ ♦ Das her dorvndir vnvorterbet[8] / bleibe/ vnd nicht gresser muwe noch czerunge durffe dorvmbe habin/ das wellen wir noch gancz vnserm vormogen alle wege gerne vorschuldin/ wo wir czu willen vnd czu dynste mogen werdin euwern gnadin/ die gotis almechtikeit bewaren geruche in wolfarender gesuntheit/ czu langen czieten ♦ Gegeben etcetera/ czu Danczk am frietage noch Bartholomei im xiiiic vnd vii iare [9] .

1. Iiregan<g>] Iiregantz Aa. 2. Petro] herefter gennemstreget von czu Aa. 3. <R>aschilde] Barschilde Aa. 4. entpfing] med rettelse i p Aa. 5. des] herefter gennemstreget biesschoffes Aa. 6. fliessegen] herefter gennemstreget begerlichen Aa. . 7. seyt] rettet fra seyn Aa. 8. vnvorterbet] herefter gennemstreget werde Aa. . 9. iare ] skrevet med anden hånd, Aa. .

Oversættelse

Den allerhøjeste fyrstinde og stormægtige frue Margrete, dronning af Danmark etc. vor nådige frue meddeler vi, broder Ulrich von Jungingen, højmester for den tyske orden med ydmyg anbefaling og villig tjeneste til Eders kongelige velbehag forudskikket: Allerhøjeste fyrstinde, højværdige nådige frue, nu har Tidemand Irrgang, vor stakkels tro mand og undersåt, fremviseren af dette nærværende brev, igen fremført for os, hvordan han efter megen møje og besvær ikke kunne få udredet de penge fra den ærvædige i Gud fader og herren Peder, biskop i Roskilde, som han havde givet ud for ham, og han har visselig underrettet os om, hvordan Eders højhed med særlig nåde havde trøstet ham med, at hvis han frembragte redeligt bevis for, at han havde givet pengene ud, så skulle de blive betalt og godtgjort ham. Det skal behage Eders kongelige stormægtighed at vide, at til os og vore herrer kom vore trofaste fra stæderne her i landet og erkendte åbenbart foran os alle, hvordan førnævnte Tideman Irrgang i Elbing havde udlagt 64 mark preussisk, som Enevold Schönfelt fra Danzig på grund af hans fangenskab modtog i Elbing i rede penge på den førnævnte hr. biskops vegne, og derudover så havde samme Tideman også udlagt 54 mark preussisk, for sejl, for anker, for tov, for løn til matroserne, for fetalje i det andet år og ellers for al anden udrustning til skibet, som var udredet og bragt til den førnævnte hr. biskop herfra med vilje og vidende fra vor forfader i salig ihukommelse og fra stæderne. Derfor nådige frue, beder vi Eders høje stormægtighed med særlig flittige indtrængende bønner, at I for Guds og vor flittige bøns skyld også behager at ordne sagen for samme Tideman og er ham behjælpelig, således så alle hans penge uden længere tøven og udsættelse bliver udredet til ham. At han dermed forbliver uskadt og ikke skal have stor møje og omkostninger derved, det vil vi efter al vor evne altid gerne sikre, hvor vi kan være til vilje og tjeneste for Eders nåde, hvem Guds almægtighed behager at bevare i velfærd og sundhed i lange tider. Givet etc. i Danzig fredag efter Bartholomæus i det 1400 og 7. år