1407. 9. september. Stralsund


Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, kvitterer ridderen hr. Erik Bydelsbak for 324 mark stralsundsk, som dronning Margrete havde befalet denne at give ham i Skåne.

Tekst efter A:

Tekst

Ik Wulf Wulflam borghermester to deme Sunde bekenne in dessem breue dat ik hebbe to myner noghe entfanghen van deme vromen riddere hern Erik Budelsbak vere vnde tvintigh vnde drehundert mark Sundesch de eme myn gnedighe vrouwe vrowe Margarete konynggynne beuolen hadde my to gheuende vppe Schone in desseme yeghenwardighen herueste ♦ Vnde ik late qwyt leddigh vnde los myne vorscreuen gnedighen vrouwen vnde hern Erike vorbenomet vnde alle de yenen den id anroren magh. van der vorscreuen summen vere vnde tvintigh vnde drehundert Sundesche mark ♦ Des to merer bekennennisse so hebbe ik myn ingheseghel ghehenghet vor dessen breff ghegheuen to deme Sunde na godes bort verteynhundert yar dar na in deme seueden yare des anderen daghes na vnser vrouwen daghe natiuitatis

Oversættelse

Jeg Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, erkender i dette brev, at jeg fra den fromme ridder hr Erik Budelsbak til fuld tilfredshed har modtaget 324 mark stralsundsk, som min nådige frue fru Margrete havde befalet ham at give mig i Skåne i dette nærværende efterår. Og jeg lader kvit ledig og fri min førnævnte nådige frue og førnævnte hr Erik og alle dem, som det kan vedrøre med hensyn til den førnævnte sum på 324 stralsundske mark. Til yderligere sikkerhed så har jeg hængt mit segl på dette brev, givet i Stralsund efter Guds fødsel 1400 år derefter i det 7. år næste dag efter vor frues fødselsdag.