1407. 10. september. Siena


Pave Gregor 12. pålægger biskopperne af Roskilde og Århus at modtage lydighedsed af biskop Jakob af Oslo, der er forflyttet hertil fra Bergen.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)[1] uenerabilibus fratribus ....[2] Roskildensi et ..[3] Arusiensi episcopis salutem (et apostolicam benedictionem)[4] . ♦ Cum nuper uenerabilem fratrem nostrum Iacobum Asloensem olim Bergensem episcopum a uinculo quo Bergensi ecclesie cui tunc preerat tenebatur de fratrum nostrorum consilio et apostolice potestatis plenitudine absoluentes/ eum ad ecclesiam Asloensem tunc pastore carentem duximus auctoritate apostolica transferendum preficiendo ipsum predicte Asloensi ecclesie in .. episcopum et pastorem. nos uolentes eiusdem episcopi in illis partibus commorantis parcere laboribus et expensis ut propter hoc cogatur ueniendo ad Romanam curiam personaliter laborare/ fraternitati uestre auctoritate presentium committimus et mandamus quatinus uos uel alter uestrum ab eodem episcopo nostro et Romane ecclesie nomine fidelitatis debite solitum recipiatis iuramentum iuxta formam quam sub bulla nostra mittimus interclusam. ♦ Formam iuramenti quod idem episcopus prestabit nobis de uerbo ad uerbum per eius patentes litteras suo sigillo signatas per proprium nuntium quantocius destinare curetis. Datum Senis quarto idus septembris anno primo/

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)] Gregorius etcetera, Aa. 2. ..] = Petro . 3. ..] = Boecio . 4. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera, Aa.

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre (Peder), biskop af Roskilde, og (Bo), biskop af Århus, hilsen og apostolisk velsignelse. Da vi for nylig på vore brødres råd og af apostolisk magtfuldkommenhed løste for ærværdige broder Jakob, biskop af Oslo, fordum af Bergen, fra det bånd, hvormed han knyttedes til kirken i Bergen, som han da forestod, og med apostolisk myndighed lod ham overflytte til kirken i Oslo, der da savnede en hyrde, idet vi satte denne i spidsen for fornævnte kirke i Oslo som biskop og hyrde, og da vi ønskede at spare samme biskop, der opholder sig i de egne, for møje og udgifter ved, at han i denne anledning skal tvinges til personligt at anstrenge sig for at komme til den romerske kurie, pålægger vi Eder, brødre, med dette brevs myndighed som vor befaling, at I begge eller den ene af Eder skal modtage den sædvanlige skyldige troskabsed af samme biskop i vort og den romerske kirkes navn i overensstemmelse med den ordlyd, som vi sender indesluttet under vor bulle. Ordlyden af den ed, som samme biskop aflægger, skal I sørge for med eget bud så hurtigt som muligt at sende os ord til andet ved hans åbne brev, forsynet med hans segl. Givet i Siena den 10. september i vort (pontifikats) første år.