1407. 12. september.


Tingsvidne, at Peder Lading skøder sin gård Fajstrup til Tvilum kloster.

Tekst efter nil

Tekst

Item et latins tings vinde a<tt>[1] Peder Ladding skøtte tiil Thuillum closter sin gaard Faystrup. ♦ Datum mcdvii° feria 2a proxima post natiuitatis beatæ Mariæ uirginis.

1. a<tt>] aff registraturen. .

Oversættelse

Et tingsvidne på latin, at Peder Lading skødede sin gård Fajstrup til Tvilum kloster. Givet 1407 mandag næst efter den hellige jomfru Marias fødselsdag.