1407. 21. september. Ribe


Biskop Johan af Slesvig skænker Løgum kloster sit sagefald, som kaldes helligbrøde, af dets undergivne.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes dei gratia episcopus Sleszuicensis salutem in domino. ♦ Noueritis quod nos damus et concedimus abbati et monasterio Loci Dei exactiones nostras que dicuntur hælghebrøøth, super familiam suam ubicunque in nostra diocesi constitutam. ♦ Concedimus insuper dicto domino abbati, ut auctoritate nostra ordinaria debita et excessus suos de familia dicti monasterii in nostra diocesi per censuram ecclesiasticam emonere ualeat et possit legitime exigere et extorquere. uolentes et mandantes, ut nulli nisi dicto domino abbati super premissis respondeant, seu illi. cui dictus dominus abbas dictas exactiones nomine sui et monasterii commiserit exequendas. inhibentes etiam nostris officialibus quibusqunque, ne se de dictis exactionibus aliqualiter intromittant ♦ Mandamus quoque omnibus et singulis rectoribus et uicerectoribus per diocesin Sleszuicensem constitutis, ut mandata dicti abbatis in premissis recipiant, et executionem debitam faciant, sub penis et sententiis ex [1] quam in hiis scriptis canonica tamen monitione premissa ferimus in rebelles. ♦ Datum Ripis anno domini m cdviio die S. Mathæi apostoli et euangelistæ. nostro sub secreto.

1. ] ex communicationis = excommunicationis. .

Oversættelse

Johan, af Guds nåde biskop i Slesvig, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at vi skænker og tilstår abbed og klostret i Løgum vort sagefald, som kaldes helligbrøde, for deres undergivne, hvor de end findes i vort stift. Ydermere tilstår vi nævnte hr. abbed, at han med den myndighed, der sædvanlig tilkommer os, både kan formane nævnte klosters undergivne for deres forseelser med kirkelig straf og også lovligt kræve og inddrive deres restancer, idet vi ønsker og påbyder, at de alene skal stå nævnte hr. abbed til svar vedrørende det foranskrevne, eller den til hvem nævnte hr. abbed i sit navn pålægger at forfølge de nævnte sagefald; idet vi ligeledes forbyder hvemsomhelst af vore officialer, at de på nogen måde befatter sig med nævnte sagefald, idet vi pålægger også alle præster og præsters stedfortrædere i Slesvig stift, at de tager imod nævnte abbeds påbud om det forudskikkede og foretager den skyldige udførelse deraf under straf og bandlysnings dom, som vi ifølge dette brev - dog med forudgående kanonisk påmindelse - vil bringe til anvendelse mod de opsætsige. Givet i Ribe i det Herrens år 1407 på apostlen og evangelisten sankt Matthæus' dag, under vort sekret.